6 belangrijke dingen die je al starter niet over het hoofd mag zien bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst

Aan de slag in je eerste job? Let dan zeker op de kleine lettertjes van je arbeidsovereenkomst. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan en kan je blij en monter aan de slag.

6 belangrijke dingen die je al starter niet over het hoofd mag zien bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst

Eén exemplaar voor jou

Het mag duidelijk zijn dat wanneer je ergens aan de slag gaat, daarover duidelijke afspraken worden gemaakt. Kies in elk geval om al die afspraken zwart op wit te laten vastleggen in een geschreven arbeidsovereenkomst. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan. Vraag zeker ook een ondertekend exemplaar voor jezelf op.

 

Proeftijd

Wist je dat sinds begin 2014 geen proefperiode meer kan worden bedongen in een arbeidsovereenkomst behalve dan voor studenten, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid? Opgelet, ook in die gevallen heeft de werkgever eigenlijk geen enkel vaststaand recht om dat zomaar in de arbeidsovereenkomst te zetten. De clausule in kwestie is gewoon onderhandelbaar, net zoals alle andere dingen in jouw arbeidsovereenkomst. Kan je je niet vinden in een proefperiode? Dan maak je dat best voorafgaand duidelijk aan de werkgever.

 

Kort of lang

Wat beoog je eigenlijk? Een tijdelijke job of een job van onbepaalde duur? Verifieer daarom goed welke dingen zijn gestipuleerd rond het begin en einde van je arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is daarbij niet altijd de beste oplossing. Wil je er op een gegeven moment vandoor, kan het immers zijn dat je in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur een verbrekingsvergoeding dient te betalen of een opzegtermijn moet uitdoen. In de praktijk blijkt vaak dat beide partijen doorgaans echter tot een constructief akkoord komen op dat vlak.

 

Concurrentiebeding

Staat er zo'n concurrentiebeding in je contract, kan je best niet het bedrijf verlaten om een identieke activiteit voor jezelf of elders te gaan uitvoeren. De meeste arbeidsovereenkomsten voorzien immers dat er een schadevergoeding dient betaald indien het concurrentiebeding wordt geschonden.

 

Is je loon volledig omschreven

Het gaat in je arbeidsovereenkomst niet enkel om het loon dat je op je rekening krijgt, maar ook om alle extralegale voordelen die je zal ontvangen. Zorg dat ze duidelijk zijn gestipuleerd in je arbeidsovereenkomst: bedrijfswagen, smartphone, tankkaart, bonus, ....

 

Kijk uit naar bijlages

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak verwezen naar het arbeidsreglement. Zorg dat je ook daar een kopij van ontvangt die je kan doorlezen alvorens jouw arbeidsovereenkomst definitief te ondertekenen. Speur je arbeidsovereenkomst ook af naar andere documenten of bijlages waarnaar wordt verwezen en vraag daar een exemplaar van op.

Maandag 17 December 2018 om 16:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //