Dit moet je weten wanneer je kiest voor een job in techniek en productie

Een carrière als technicus kan je overal brengen en op de meest onverwachte plaatsen het eerst. Dit moet je alvast zeker weten alvorens je uit de startblokken schiet.

Dit moet je weten wanneer je kiest voor een job in techniek en productie

Je kan slapen op beide oren

Uit het meest recente Schoolverlatersrapport van de VDAB die bijna 72.000 Vlamingen volgde op weg naar hun eerste job, blijkt dat de kans op tewerkstelling sterk afhankelijk is van scholingsgraad en keuze van opleiding. Wat blijkt ook: diegenen die kozen voor een opleiding in techniek en productie zijn bij de gelukkigen waarbij de jobs voor hen vaak als het ware voor het rapen liggen.

 

Bouw en hout zijn de absolute toprichtingen

Van de middelbareschoolleerlingen die kiezen voor een technische opleiding in bouw of hout raakt ongeveer negentig procent van de bso-studenten en 95 procent van de tso-studenten binnen het jaar aan een job. Het overgrote deel heeft echter al een job op zak nog voor ze de schoolbanken verlaten.

 

Specialisatie loont

Wie als technicus kiest voor een specialisatiejaar heeft perspectief op uitstekende jobkansen. 88 procent van de bso-studenten die een extra jaar studeren, vindt tegen het volgende jaar een job tegenover 83 procent van de studenten die dat niet doen. Hetzelfde geldt voor tso. Een zevende jaar doet het percentage werkzoekenden met meer dan de helft dalen, van dertien naar zes procent.

 

Je moet multidisciplinair zijn

Een werkgever verwacht van jou als toekomstgericht technicus niet enkel dat je vaktechnische kennis hebt, maar ook dat je on the job basiskennis van projectbeheer kan combineren met de nodige computervaardigheden. Gewoon goed zijn in je vak is dus helaas niet meer voldoende om in de toekomst aan de bak te komen. Je moet je met andere woorden kunnen ontwikkelen tot een breed inzetbare werkkracht. Dat zal je het meeste kans geven om een ruim aanbod aan technische jobs in te vullen.

 

Je moet commerciële flair hebben

Jawel, je moet jezelf kunnen verkopen, maar ook je producten en oplossingen aan de man kunnen brengen. Gewoon je vak kennen en vervolgens achteroverleunen is niet langer aan de orde. Ga je aan de slag voor een bedrijf, dan verwacht je baas wanneer je bij klanten op bezoek gaat (voor bijvoorbeeld een herstelling) dat je ook een commercieel visje kan uitgooien dat hen misschien triggert om een nieuw systeem aan te kopen. Begin je op eigen houtje, dan is het zo nodig nog belangrijker dat je commercieel goed uit de hoek kan komen. Dat is immers de enige manier om aan nieuwe klanten te raken en je afzetmarkt te vergroten.

 

Je moet proces- en productinzicht hebben

Als technicus moet je je vak kunnen uitoefenen binnen een vooraf bepaald kader. Dat betekent dat je bepaalde routines (processen) moet kunnen volgen en correct uitvoeren. Binnen dat proceskader moet je vervolgens je productinzicht en technische kennis kunnen toepassen om zo snel, efficiënt en budgetvriendelijk als mogelijk tot een resultaat te komen.

 

Je moet analytisch zijn ingesteld

Bedrijven verwachten van technici alsmaar meer dat ze snel kunnen meedraaien in projectmatige omgevingen die gekenmerkt worden een hoge mate van complexiteit. In de praktijk betekent dit dat je op korte termijn steeds opnieuw moet kunnen functioneren in nieuwe teams met nieuwe werkwijzen en je je daarbij dient te houden aan strikte deadlines. Dat je met verschillende projecten tegelijkertijd bezig bent, zal haast een evidentie zijn waarbij de werkwijzen van die projecten vaak wars op mekaar staan. Doe daar nog een rist complexe machines en high-tech systemen bovenop en je weet het: je moet een soort van technische duizendpoot zijn. Goed nieuws: ben je dat, dan wacht je een gouden toekomst.

Dinsdag 26 Februari 2019 om 14:30

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //