Drie rechten die je hebt als je met de trein naar het werk wil gaan

Als je als startend werknemer met de trein naar het werk wil gaan, is het goed om te weten dat je een aantal rechten hebt als je trein vertraging heeft. Bovendien mag je een plooifiets meenemen op de trein. Wat moet je daarvan weten?

Drie rechten die je hebt als je met de trein naar het werk wil gaan

Een schadevergoeding vragen

Als je trein geregeld vertraging heeft, kan je van de NMBS een schadevergoeding vragen. De maatschappij kan daarbij overigens geen overmacht inroepen om te weigeren deze vergoeding aan jou te betalen. Je kan zo’n vergoeding onder andere vragen als er minimum 20 vertragingen van minstens 15 minuten waren in een periode van zes maanden. Je hebt in dat geval recht op een vergoeding per vertraging aan 25% van de waarde van een enkele reis. Op de site http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/compensatie-bij-vertraging.aspx vind je hierover meer informatie. De site in kwestie bevat ook een formulier waarmee je een schadevergoeding kan opvragen.
 

Gewaarborgd loon

Kom je door de vertraging te laat toe op het werk, kan je vragen dat je door je werkgever toch betaald wordt voor de tijd dat je te laat kwam. Je kan dan namelijk aanspraak maken op een zogenaamd gewaarborgd dagloon. Je kan daarop aanspraak maken als de vertraging te wijten is aan “een onvoorziene omstandigheid buiten de wil van de werknemer die hem overkomt op weg naar het werk”. Dit betekent meteen ook dat je geen gewaarborgd loon kan vragen als je met de trein naar het werk vertrekt terwijl je weet dat er die dag een treinstaking zal zijn met grote vertragingen tot gevolg.
 

Je mag een plooifiets meenemen

Je mag verder ook een plooifiets meenemen op de trein. Die laat je toe van het station sneller op het werk te zijn. Dat is trouwens ook gratis. Je hoeft daar dus niet voor bij te betalen.  Bij een gewone fiets ligt dit moeilijker. Zo wordt het nu al in bepaalde stations verboden om gewone fietsen in of uit te laden. Voor gewone fietsen moet je ook 5 euro betalen. Het verbod zal de volgende maanden uitgebreid worden.

Woensdag 12 December 2018 om 17:0

Jan Roodhooft, advocaat

// //
// // //
// // // //