Een romance op het werk?

Romances op de werkplek komen redelijk vaak voor. Diverse studies geven aan dat 10% tot 20% van de werknemers ooit al eens een liefdesrelatie heeft beleefd op het werk.

Een romance op het werk?

Vanuit diverse invalshoeken gaat dan ook heel veel aandacht naar het thema. Vrouwenbladen geven zelfs tips om leidinggevende mannen te verleiden, terwijl allerhande informatiesites stilstaan bij de complicaties van het ontstaan en/of het in stand houden van een liefdesrelatie.

 

Het is niet verboden

Als werknemer heb je uiteraard recht op privacy en geen enkele werkgever kan bij je aanwerving eisen dat je vrijgezelf blijft, noch dat je niet verliefd wordt op een van je collega’s. Als werknemer heb jij van jouw kant wel de plicht om discreet te blijven over je relatie en er alleszins voor te zorgen dat ze geen impact heeft op de werksfeer en op de organisatie van het werk.
 

Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, zelfs niet voor de topmanagers, bleek vorig jaar bij koekjesfabrikant Lotus toen plots uitlekte dat de CEO een relatie had met zijn vrouwelijke CFO. Dat duwde de HR-afdeling meteen in een lastig parket, want terwijl ze wel kon tussenkomen bij liefdesrelaties van “gewone” werknemers, als die het evenwicht verstoorden, lag dat bij de relatie met de twee topmanagers behoorlijk moeilijk.
 

Het gevaar dat je constant met je werk bezig bent, neemt toe 

Bij een relatie met iemand van je werk is de kans groot dat werkgerelateerde thema’s ook aan de keukentafel en in de slaapkamer je leven te veel gaan beheersen. En dat is zeker niet gezond, want iedereen is het erover eens dat werk en privé sowieso al zoveel in elkaar overlopen dat er echt ook nood blijft aan tijd voor ontspanning die volledig los staat van het werk.
 

Als de grote verliefdheid en passie ook binnen de muren van je bedrijf je dag gaan overheersen, kan je bedrijf zich natuurlijk terecht beginnen af te vragen of één en ander je efficiëntie en je productiviteit niet ernstig in het gedrang zullen brengen.
 

Bedrijfsbeleid

Eén en ander heeft er al toe geleid dat in de Verenigde Staten zowat 4 bedrijven op de tien een duidelijk afgebakend beleid hebben rond amourzueze relaties op het werk: wat kan en niet kan, staat, net als bijvoorbeeld afspraken rond het gebruik van sociale media en rond de mogelijkheden om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken, duidelijk op papier.
 

Alles is nog gecompliceerder als je een relatie hebt met je leidinggevende, want dan gaan collega’s uiteraard snel denken dat je in alles een voetje voor hebt en dat jij je alvast bij de volgende reorganisatie geen zorgen zal moeten maken over het behoud van je job.
 

Kortom, Cupido toelaten op het werk mag, maar wees je er goed van bewust dat één en ander ook gepaard zal gaan met jaloezie en roddels. Als de liefde echter oprecht is, is er vanzelfsprekend geen reden om je daardoor te laten tegenhouden, ook niet als dat betekent dat je daarvoor een einde moet maken aan je huidige relatie.

Maandag 12 Februari 2018 om 13:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //