Evaluatiegesprekken: wat, waarom en hoe?

Het jaarlijkse evaluatiegesprek met uw baas is niet uw favoriete moment? Dat is begrijpelijk, maar ook wel jammer. Het is namelijk dé gelegenheid om te weten te komen hoe uw carrière ervoor staat. En met een degelijke voorbereiding wordt het ook niet de confrontatie waar u voor vreest.

Evaluatiegesprekken: wat, waarom en hoe?

Als beide partijen op voorhand weten wat er aan bod zal komen, komt iedereen goed voorbereid aan de start. In het ideale scenario zorgt uw baas ervoor dat u ruim op tijd een uitnodiging krijgt voor het gesprek, en geeft hij meteen een vragenlijst door. Ook de baas zelf vult die vragenlijst in. Op die manier zit er meteen structuur in de evaluatie en komt u niet voor verrassingen te staan. Traditioneel krijgt u een vraag naar uw algemene indruk van uw prestaties, met sterke en zwakke punten. Het is net zo gebruikelijk dat u de vraag krijgt op welke punten u de komende periode nog vooruitgang wil boeken, en hoe u dat wilt realiseren. U kunt er bovendien donder op zeggen dat u een vraag krijgt over uw ambities. Wees dus voorbereid en denk goed na voor u het achterste van uw tong laat zien. Een evaluatie is immers niet hetzelfde als een functioneringsgesprek, al worden die begrippen nog vaak door elkaar gehaspeld. Bij een evaluatie ligt de nadruk - in principe- op het verleden en valt het hiërarchische onevenwicht niet weg te denken. Daardoor speelt de werknemer doorgaans een nogal passieve rol. Bij een functioneringsgesprek is het daarentegen de bedoeling om de motivatie op te krikken met een vertrouwelijk, toekomstgericht en open gesprek over de hele werksituatie.

Zaterdag 5 September 2015 om 16:0

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //