Geld verdienen terwijl je nog studeert? Dat kan!

Het leven is niet makkelijk voor een student. Je moet op studievlak het beste van jezelf geven en tegelijkertijd ook de eindjes financieel aan mekaar zien te knopen. Je ouders zullen wellicht bijspringen, maar oneindig is dat verhaal ook niet. Wil je af en toe wel eens wat extra's voor jezelf, dan zit er maar één ding op: extra geld verdienen. Goed nieuws: dat kan perfect.

Geld verdienen terwijl je nog studeert? Dat kan!

Flexibiliteit is cruciaal

Een centje bijverdienen tijdens je studies is altijd handig meegenomen. Uiteraard is het van belang dat je ook voldoende tijd kan maken om een job en je studies te combineren. We willen je niet opleggen je opleiding te kiezen in functie van de flexibiliteit van het studietraject, maar het helpt wel om er eens over na te denken. Steeds meer onderwijsinstellingen laten je immers toe om een individueel studieprogramma samen te stellen waarbij je je lestijden min of meer zelf kan invullen. Dat is het ideale uitgangspunt om bij te klussen. Niets belet je trouwens om op voorhand te informeren hoe de cursussen van de door jouw beoogde opleiding worden gegeven. Moet je steeds naar de aula of komt het merendeel van de leerstof grotendeels onder de vorm van handige syllabi online te staan? Het zijn belangrijke elementen om in te schatten hoe makkelijk je studeren en werken zal kunnen combineren.

 

Discipline

Stel dat je dat allemaal hebt uitgevlooid, dan kom je mogelijk tot een punt dat je al dan niet deeltijds aan de slag kan. Dan is er echter dat andere cruciale gegeven: discipline. Denk niet dat de combinatie werk/studie een evidente zaak is. Je zal er heel wat moeten voor opofferen: je vrije tijd, sociaal contact met je vrienden of familie, ... In het leven krijg je niets voor niets. Ben je bereid om die extra stap te zetten? Het idee van studeren en werken lijkt weliswaar aanlokkelijk, maar de praktijk leert dat velen zich geroepen voelen, maar weinigen uitverkoren zijn. Vaak schiet immers ofwel het één ofwel het ander erbij in. Aan jou om uit te maken wat jouw keuze is.

 

Over een andere boeg

Denk je dat het allemaal wat te veel is van het goede? Dan kan je het ook over een andere boeg gooien. Ga eerst voltijds aan de slag en studeer vanaf daar bij. Wanneer je in de privésector werkt, heb je immers recht op tijdskrediet met motief. Dit wil zeggen dat je voltijds, halftijds of één dag per week terug in de boeken duikt en je ondertussen kan genieten van een vervangingsinkomen. Opgelet, je kan echter niet aan de slag bij een werkgever en een week later tijdskrediet met motief vragen, dat zou al te makkelijk zijn. Om van tijdskrediet met motief te genieten moet je een beroepsloopbaan van vijf jaar als loontrekkende kunnen aantonen en minstens twee jaar anciënniteit bij de werkgever bij wie je het tijdskrediet met motief aanvraagt. In functie van de businesscontinuïteit is je baas trouwens niet verplicht je dat tijdskrediet met motief zomaar toe te kennen. 

Vrijdag 20 Januari 2017 om 16:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //