Heb je recht op vakantie als je pas gaat werken?

De vakantierechten die je als werknemer opbouwt, zijn afhankelijk van hoeveel je werkte in het voorgaande jaar. Maar wat als je pas begint te werken? Heb je dan geen recht op vakantie?

Heb je recht op vakantie als je pas gaat werken?

Werknemers die een heel jaar voltijds gewerkt hebben (of gelijkgestelde dagen hebben) hebben in principe het jaar nadien recht op 20 dagen wettelijke vakantie. Voor startende werknemers zou dat dan ook betekenen dat ze nauwelijks vakantierechten hebben. Niettemin kunnen zij soms jeugdvakantie aanvragen.
 

Wat is het?

Door het systeem van jeugdvakantie kan je als jonge werknemer toch vakantie opnemen en gedurende die dagen thuisblijven van het werk (om bijvoorbeeld een reisje te doen naar het buitenland). Meer bepaald kan je zoveel extra jeugdvakantie opnemen (bovenop de wettelijke vakantie die je hebt) tot je totale vakantieperiode 4 weken bedraagt.
 

De dagen die je opneemt, worden vastgesteld in een collectief akkoord of in onderling akkoord tussen jou en je werkgever. Hou er overigens rekening mee dat je niet verplicht bent om dagen jeugdvakantie op te nemen. Je mag dus ook beslissen om gewoon te blijven werken en geen jeugdvakantie op te nemen.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je afstuderen en jonger zijn dan 25 jaar op het einde van het kalenderjaar dat voorafgaat aan dat waarin je de vakantie neemt. Bovendien moet je ten minste één maand werken als loontrekkende gedurende het jaar waarin je je studies hebt beëindigd. Verder moet je in de loop van het vakantiedienstjaar je studies (of opleiding) hebben beëindigd.
 

Om de jeugdvakantie te kunnen nemen moet je na de eerste maand met jeugdvakantie een aanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling van je keuze (vakbond of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen). Je werkgever moet ook een aangifte doen. Meer informatie hierover vind je op de site http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11.
 

Word je betaald?

Je werkgever moet je niet betalen voor de dagen jeugdvakantie die je neemt. Je kan voor je dagen afwezigheid wel een vergoeding vragen van de werkloosheidsverzekering. Die bedraagt 65 % van een begrensd loon.

Vrijdag 7 December 2018 om 16:30

Jan Roodhooft, advocaat

// //
// // //
// // // //