Heeft het zin dat ik me extra inzet op het werk?

“Enkele maanden geleden begon ik vol passie aan mijn eerste job. Terwijl veel van mijn collega's de kantjes eraf lopen, doe ik net dat beetje extra. Ik vind het bijvoorbeeld geen probleem om e-mails te beantwoorden in het weekend. Mijn collega's verklaren me gek en zeggen dat mijn harde werk verloren tijd en moeite is. Hebben ze gelijk?”

Heeft het zin dat ik me extra inzet op het werk?

“Enkele maanden geleden begon ik vol passie aan mijn eerste job. Terwijl veel van mijn collega's de kantjes eraf lopen, doe ik net dat beetje extra. Ik vind het bijvoorbeeld geen probleem om e-mails te beantwoorden in het weekend. Mijn collega's verklaren me gek en zeggen dat mijn harde werk verloren tijd en moeite is. Hebben ze gelijk?” Tine

 

Het advies van Ellen Swennen van Careerfit

Het is ongetwijfeld positief dat je je vol enthousiasme op je taken stort en bereid bent meer te doen dan dat er in eerste instantie van je verwacht wordt. De vraag is natuurlijk of je er ook beter van wordt. Is het zinvol meer te doen dan nodig ook wanneer je er geen officiële erkenning voor krijgt?

 

Organizational Citizenship Behavior

In de literatuur heet dit Organizational Citizenship Behavior (OCB) of extra-rol gedrag. Het gaat  zowel over kleine dingen zoals melden wanneer de voorraad printpapier op is als over meer invloedrijke acties zoals je collega's helpen met het inhalen van hun achterstand. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er wel degelijk een relatie is tussen OCB en de ontwikkeling van je carrière. Sommige gedragingen zullen je loopbaan een echte boost geven terwijl andere dan weer te vermijden zijn.

 

De voordelen

Wanneer je op het werk extra inspanningen doet die eigenlijk niet van je verwacht worden, dan is dat meestal omdat je je identificeert met je bedrijf of werkomgeving. Je doet je job met overtuiging en gedraagt je als een echte ambassadeur. Deze positieve attitude gaat meestal niet onopgemerkt voorbij. Je inzet is ten voordele van je organisatie en je baas zal er dus zeker niet rouwig om zijn dat iemand zich net dat beetje meer inzet. Wanneer je gedrag er ook specifiek uit bestaat dat je je collega's een handje toesteekt of het leven gemakkelijker maakt, dan zullen zij je werk ongetwijfeld appreciëren. Door OCB te vertonen bouw je tevens sociaal krediet op en kan je dus een beroep doen op je collega's wanneer jij hen eens nodig hebt. Voor wat hoort wat en dat kan zeker van pas komen  bij het initiëren van je volgende carrièrestap.

 

De valkuilen

In eerste instantie word je aangeworven om een specifieke taak uit te voeren. Het is dus ook belangrijk dat je dit niet uit het oog verliest en het merendeel van je tijd op het werk hieraan besteedt. De negatieve effecten van OCB worden vooral gevoeld wanneer je deze extra gedragingen stelt ten koste van je andere taken. Je eigenlijke werk blijft liggen zodat je collega's moeten bijspringen of klanten en partners lang op je moeten wachten. Soms kan het zelfs zo ver gaan dat je je persoonlijke relaties op de helling zet omdat je na je uren nog veel hooi op je vork neemt. Let er dus steeds op dat de mensen in je omgeving geen hinder ondervinden van je enthousiasme. Stel prioriteiten!

 

Geen verplichting

Organizational Citizenship Behavior vertonen is geen verplichting. De meeste collega's zullen er geen probleem mee hebben dat jij meer doet dan moet maar hebben daarom niet diezelfde behoefte. Er zijn dan ook voldoende redenen om je te beperken tot je jobinhoud. Zo redeneren veel werknemers dat OCB nadelig is omdat je er niet voor wordt betaald, het niet is opgenomen in het evaluatiesysteem, je je tijd verkeerd besteedt, je enkel het bedrijf vooruit helpt,... Belangrijk hierbij is dat je steeds begrip probeert op te brengen voor mensen met een andere attitude. Het is niet omdat zij er niet voor te vinden zijn dat jij je niet extra mag inzetten of omgekeerd. Respecteer elkaars visie en wie weet werkt je enthousiasme voor je job op lange termijn wel aanstekelijk. Nog veel plezier en succes toegewenst in je loopbaan!

 

Careerfit is een nieuw rekruteringsbedrijf dat met een innovatieve aanpak een verfrissende topspeler wil worden in de rekruteringsmarkt. Als uitgangspunt wordt vertrokken van het individu, Careerfit wil ieders eigen ‘professionele identiteit’ in kaart brengen en zijn/haar talenten, basiswaarden, motieven en behoeften matchen aan de noden van bedrijven. Careerfit heeft een online platform waar talent in België zijn of haar eigen carrière kan doorlichten en inspiratie vinden in het maken van loopbaankeuzes.

Dinsdag 9 April 2013 om 10:38

Ellen Swennen

// //
// // //
// // // //