Heeft solliciteren bij de overheid nog zin?

De overheid moet afslanken, maar toch blijven steden en andere overheidsdiensten enorm populair bij sollicitanten. Is het wel een goed idee om voor je toekomstige job bij de overheid aan te kloppen?

Heeft solliciteren bij de overheid nog zin?

België is één van de koplopers op het vlak van de tewerkstelling door de overheid. Bijna 20% van de werknemers in ons land zijn aan de slag bij een overheidsbedrijf. Op de FOD Financiën alleen al werken bijvoorbeeld een kleine 30.000 ambtenaren. Ondernemersorganisaties VOKA en UNIZO geven al lange tijd aan dat ze dit geen goede zaak vinden en pleiten ervoor om het overheidsapparaat te moderniseren en het aantal personeelsleden in de overheidsadministraties te laten dalen tot het gemiddelde niveau van de EU-landen. Het aantal ambtenaren zou volgens hen dus achteruit moeten om efficiënter te kunnen werken. Ook in een aantal politieke partijen zijn al uitspraken in die richting gehoord.

 

Populair in crisistijd

Toch schrikt dit kandidaten niet af om bij de overheid te solliciteren. De eerste zes maanden van dit jaar ontving Selor, de dienst die de rekrutering verzorgt voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten, naar eigen zeggen al 112.711 sollicitaties voor de jobs bij de federale overheid. Dat is dubbel zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Het is niet ongebruikelijk dat er duizenden kandidaten opduiken voor pakweg 50 vacatures. Vooral in tijden van crisis ontdekken die kandidaten de voordelen van de overheid. Ze zien de overheid als stabiele werkgever die werkzekerheid koppelt aan een interessante jobinhoud met veel opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden.

 

Drie redenen om toch bij de overheid te solliciteren

Dat ook bij de overheid een aantal jobs onder druk staan, betekent inderdaad niet dat het geen zin heeft om bij die werkgever te  solliciteren. Sterker nog, er zijn drie overtuigende argumenten die de overheid hebben veranderd of aan het veranderen zijn en die het de moeite waard maken om te proberen op de loonlijst van vadertje staat terecht te komen.

  • De overheid heeft met name dankzij het werk van Frank Van Massenhove op de FOD Sociale Zekerheid, dat stilaan ook bij andere overheidsdiensten navolging krijgt, aangetoond dat ze een pionier kan zijn op het vlak van het nieuwe werken, met veel flexibiliteit en mogelijkheden om thuis te werken. 
  • De moderniseringstrend van de overheid houdt ook in dat het niet langer zo is dat iedereen evenveel verdient, ongeacht de hoeveelheid werk die hij of zij verricht. De hele hervorming is gericht op loon naar werken en op kansen voor talent.
  • Als je geslaagd bent voor een generieke test van Selor moet je daar gedurende een bepaalde periode niet meer aan meedoen, zodat je ook makkelijk voor andere overheidsjobs kan solliciteren.

Maandag 26 Augustus 2013 om 14:35

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //