Hoe je persoonlijkheid een rechtstreekse invloed heeft op je salaris

Je persoonlijkheid beïnvloedt wel degelijk je loonzakje. Dat blijkt uit een onderzoek dat Truity Psychometrics, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in persoonlijkheidstests voor rekrutering en selectie, onlangs wereldkundig maakte.

Hoe je persoonlijkheid een rechtstreekse invloed heeft op je salaris

Statistisch relevant
Jouw persoonlijkheid rechtstreeks gerelateerd aan je loonzakje? Dat is best een krasse uitspraak. Wanneer we de mensen bij Truity Psychometrics echter mogen geloven, staat die stelling wel degelijk buiten kijf. De onderzoekers bij Truity beroepen zich daarbij op een vragenlijst van ruim 50 vragen die werd afgenomen bij zowat 26.000 mensen. Dat kan je dus wel gerust statistisch relevant noemen, denken we dan.

MBTI
Basis van het onderzoek was de Myers-Briggs Type Indicator, kortweg MBTI. Dat is een psychologisch hulpinstrument dat vaak wordt ingezet tijdens het rekruterings- en selectieproces. Op basis van gerichte vragenlijsten gaat het systeem mensen indelen in verschillende persoonlijkheidstypes: extravert (E) vs. Introvert (I), waarnemend (S) vs. intuïtief (N), denken (T) vs. Voelen (F), geordend (J) vs. spontaan (P).

Extravert versus introvert
Het onderzoek uitgevoerd door Truity Psychometrics leverde alvast een aantal verrassende resultaten op. Het verschil tussen het ene loonzakje en het andere voor exact dezelfde job bijvoorbeeld. Eén van de meest opvallende resultaten daarbij was dat extraverte persoonlijkheden doorgaans meer (tot veel meer) verdienen dan hun introverte collega's met dezelfde capaciteiten. De persoonlijkheidstypes ESTJ (extraverte, waarnemende, geordende denkers) en ENTJ (extraverte, intuïtieve, geordende denkers) scoorden het best wanneer het om salaris ging terwijl spontane, introverte medewerkers (ISP) doorgaans het minst verdienden. Misschien voortaan toch wat extraverter op de werkvloer verschijnen?

Dinsdag 27 Oktober 2015 om 15:37

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //