Ingenieurs en verpleegkundigen vinden makkelijkst eerste job

Welke diploma’s bieden de beste kansen op de arbeidsmarkt? En welke diploma’s garanderen een lange zoektocht? Wij doken in het rapport ‘Werkzoekende schoolverlaters’ van de VDAB.

Ingenieurs en verpleegkundigen vinden makkelijkst eerste job

De crisis in de eurozone is nog lang niet achter de rug. Dat hebben niet alleen de recente gebeurtenissen in Cyprus aangetoond, het blijkt ook uit de alsmaar aanzwellende werkloosheidscijfers. Volgens de recentste beschikbare cijfers zaten in de eurozone in januari bijna 19 miljoen mensen zonder baan, van wie 3,6 miljoen jongeren.

 

Geen Griekse toestanden

Toestanden zoals in Griekenland en Spanje waar de helft van de afgestudeerde jongeren geen baan vindt, zijn bij ons nog niet aan de orde maar ook hier lijkt het pad naar de eerste baan steeds hobbeliger en bochtiger. Toch zijn er volgens de VDAB nog altijd een pak diploma’s die binnen het jaar na afstuderen leiden tot bijna volledige tewerkstelling.  Op de resultaten van de 26ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen is het nog even wachten, maar VDAB-topman Fons Leroy is er vrij zeker van dat ze weinig zullen verschillen van de vorige, die dateert van april 2011. In deze studie – gebaseerd op gegevens van jongeren die tussen juni 2008 en juni 2009 de schoolbanken verlieten - peilt de VDAB naar de studiegebieden die het meest en het minst kansen bieden op snelle tewerkstelling.

 

De toppers: ingenieurs en verpleegkundigen

Bij de opleidingen met een quasi volledige tewerkstelling binnen het jaar na het afstuderen zal het geen verrassing zijn dat bachelors in de verpleegkunde en masters met een ingenieursdiploma in architectuur, bouwkunde, elektrotechniek en ICT helemaal bovenaan staan. Ook pas afgestudeerde handelsingenieurs, artsen en masters in bestuurskunde vinden bijna meteen werk. Hetzelfde geldt op bachelorniveau ook voor logopedisten, diëtisten, vroedvrouwen en opticiens. Ook voor masters in de rechten, de psychologie en de sociologie liggen de kaarten goed, op voorwaarde dat zij, meer nog dan de afgestudeerden uit andere studierichtingen aanvaarden dat hun diploma geen eindpunt is maar een basis om binnen het bedrijf nieuwe competenties te verwerven.

 

De kneusjes: journalisten, archeologen en historici

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de diploma’s waarvan de bezitters dikwijls verplicht zijn om jobs aan te nemen onder hun niveau om toch maar een plaatsje te krijgen op de arbeidsmarkt. Bachelors in interieurvormgeving, beeldende vormgeving, communicatiemanagement en journalistiek raken heel moeilijk aan de bak. Hetzelfde geldt voor masters in archeologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, culturele studies, wijsbegeerte en diergeneeskunde. Pas afgestudeerde regisseurs, monteurs en fotografen en specialisten in Oosterse talen en culturen krijgen zelfs bijna helemaal geen kansen op de arbeidsmarkt en zijn eigenlijk verplicht nog een bijkomende studie te volgen als ze een deftige baan willen vinden. Al moeten we er natuurlijk bij zeggen dat die cijfers van de VDAB een veralgemening zijn en dat je zowel bij de toppers als bij de kneusjes altijd uitzonderingen vindt die de regel bevestigen. 

Dinsdag 2 April 2013 om 9:58

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //