Intrapreneurship: wat is het en wat doe je ermee op de werkplek?

Ondernemen, daar moet je vandaag heus niet je eigen bedrijf voor uit de grond stampen. Ondernemen, dat kan je ook op je werkplek. 'Intrapreneurship' is de nieuwe mantra van toekomstgerichte bedrijven. Met de volgende tips slaag je alvast met vlag en wimpel als intrapreneur.

Intrapreneurship: wat is het en wat doe je ermee op de werkplek?

Focus en bereik

Het verschil tussen een entrepreneur en een intrapreneur is de focus en het bereik. Een ondernemer stuurt de onderneming van begin tot eind, de intrapreneur maakt onderdeel uit van die totaalvisie. Hij werkt binnen een bepaald bereik van de onderneming en moet dan ook, in tegenstelling tot een entrepreneur (of ondernemer), over een specifieke en operationeel intzetbare set van vaardigheden beschikken. Daarnaast zal de intrapreneur zich echter ook op tactisch (en strategisch) niveau gaan manifesteren en zal hij zich daar bezighouden met bijvoorbeeld procesverbetering of advies daartoe leveren. Hij zal met andere woorden actief bijdragen om de onderneming productiever te maken door werkmethodes, procedures, rollen en verantwoordelijkheden te analyseren en te optimaliseren.

 

Motor van innovatie

Als intrapreneur ben jij dan ook een van de motoren van innovatie voor het bedrijf waar je aan de slag bent. Zoals je baas (de entrepreneur) het idee heeft opgevat om een bedrijf te starten om bepaalde goederen of diensten te bieden en daarmee omzet te maken zal jij als intrapreneur actief bepaalde taken/projecten op jou nemen die dat basisidee mee verwezenlijken. Daarvoor ga je actief overleggen met je baas en samen naar oplossingen zoeken om de productiviteit, efficiëntie, capaciteit en continuïteit te kunnen verwezenlijken.

 

Onlosmakelijke link

Je moet dan ook goed begrijpen dat er een onlosmakelijke link is tussen intrapreneurship en entrepreneurship. Wanneer je een heel goede intrapreneur bent, dan ben je eigenlijk al halfweg naar een leven als entrepreneur. Heb jij steevast alle antwoorden op problemen die opduiken (door eigen kennis of door je te omringen met mensen die oplossingen kunnen bieden) dan ben je een intrapreneur op weg naar entrepreneurship. Autonomie en onafhankelijkheid (binnen de strategische krijtlijnen van het bedrijf wel te verstaan alhoewel zelfs dat ook niet te strikt mag genomen worden omdat anders het proces van innovatie wordt verlamd) zijn kwaliteiten die je op het lijf geschreven zijn.

 

Trendwatcher

Ook heb je als intrapreneur voeling met trends in de sector waarin je vertoeft en heb je een brede vaktechnische, maar ook maatschappelijke basis en een breed interessegebied. Je bent nieuwsgierig naar alles wat op je weg komt. Idealiter voel je trends aan (lang) voor ze ook door de massa worden geadopteerd. Je bent als het ware een beetje een trendwatcher en aarzelt niet om tijdens een actieve brainstormingsessie je nieuwe ideeën, hoe gek ook, op tafel te gooien. Zo blijft het bedrijf waar je werkt de competitie steeds een paar stappen voor. Je bent dan ook een van pijlers van het managementteam van het bedrijf waar je aan de slag bent en voor je baas een onmisbare schakel in de evolutie van het bedrijf.

Dinsdag 20 September 2016 om 13:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //