Introvert zijn hoeft geen beletsel te zijn voor je carrière

Iedereen lijkt het er ondertussen over eens dat je vlot moet kunnen presenteren en je mening overbrengen om je carrière een zetje te geven. De extraverte vlotte jongens en meisjes lijken op alle vlakken een voetje voor te hebben. Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn voor wie introvert is.

Introvert zijn hoeft geen beletsel te zijn voor je carrière

Heb je jezelf ook al eens vervloekt als je ziet hoe losjes en ongedwongen anderen erin slagen om bij netwerking nieuwe contacten te leggen, terwijl jij steevast als een muurbloempje aan de kant blijft? Kijk je met ontzag naar die collega’s die onvervaard het woord nemen tijdens meetings en geen schrik hebben om hun mening te geven, terwijl jij achteraf denkt dat je betere argumenten had, maar dat je zo domweg niet naar voor hebt durven brengen? Het heeft te maken met het verschil tussen introversie en extraversie. En dat verschil is voor ieders persoonlijkheid volgens Susan Cain, auteur van het boek 'Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen' nog belangrijker dan de scheidingslijnen tussen geslacht, huidskleur en religie. 

 

Iedereen is extravert en introvert

De Zwitserse psycholoog Carl Jung introduceerde de twee begrippen aan het begin van de 20ste eeuw toen hij zijn persoonlijkheidstheorie ontwikkelde. Hij definieerde introversie als een 'focus op innerlijke psychische activiteit'. Extraversie omschreef hij als 'een concentratie op zaken die buiten jezelf liggen'. En sindsdien is er aan die betekenis weinig veranderd. Maar het is te simplistisch om te denken dat iedereen extravert óf introvert is. De eigenschappen worden in de psychologie niet gezien als twee kanten van een munt, maar als de uitersten van een spectrum. De meeste mensen vallen bij persoonlijkheidstesten ergens in het midden van die schaal. Zij vertonen beide soorten gedrag, afhankelijk van de situatie en hun gemoedstoestand.

 

Introverten zijn niet asociaal of verlegen

Er bestaan verschillende tests om te zien of je eerder tot het introverte of tot het extraverte type behoort (zie link onderaan artikel). Maar wat ook het resultaat is, het is belangrijk om te beseffen dat je, als je introvert bent, niet noodzakelijk asociaal of verlegen bent en dat je energie en creativiteit put uit studie en ontspanning. Volgens Susan Cain zijn de positieve kanten van een introverte persoonlijkheid de jongste jaren echter ondergesneeuwd geraakt, omdat met name vanuit de Verenigde Staten het beeld is gecreëerd dat mensen maar succes kunnen hebben als ze zelfvertrouwen uitstralen en spreekvaardig zijn. Nochtans, zo geeft ze op basis van diverse onderzoeken aan, leveren in groep werken en brainstormen geen betere resultaten op dan individueel ideeën spuien, iets waarin introverte mensen een stuk beter voor de dag komen. 

 

Wordt belang van extraversie overschat?

Het boek van Susan Cain blijkt intussen een aantal ogen te hebben geopend op de arbeidsmarkt. HR-specialisten en rekruteerders  verkondigen nu her en der dat ze de jongste jaren de etiketten die op extraverte persoonlijkheden kleven – open, assertief, sociaal – misschien wel overschat hebben. Hebben we onlangs immers niet gelezen dat we ons met zijn allen als gevolg van het toenemende belang van de sociale media steeds minder kunnen concentreren? Introverte persoonlijkheden zijn daar wel beter toe in staat, terwijl extraverte mensen alle informatie die ze van de sociale media halen ook nog eens met een megafoon naar buiten brengen.  Wetenschappelijk onderzoek suggereert ook dat introverte mensen informatie vaak meer gefocust verwerken. In een tijd waarin extraversie een soort modewoord is geworden, is misschien het ogenblik aangebroken om erop te wijzen dat introverte persoonlijkheden tegengas kunnen geven.


Wil je zelf weten of je introvert of extravert bent? Doe de test: http://www.123test.nl/jung-persoonlijkheidstest/

Dinsdag 11 Maart 2014 om 11:27

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //