Is een studentenjob nadelig voor je studieresultaten?

Vorig jaar hebben voor het eerst meer dan een half miljoen studenten minstens één dag een studentenjob uitgevoerd.  In 2016 werkten 502.297 studenten via een studentenovereenkomst. De populatie studenten met een studentenjob steeg vorig jaar zo met 4,9 procent. In 2015 waren dat er nog 478.680. Maar wat betekent meer werken voor je studieresultaten? Wetenschappers van de UGent hebben één en ander nu tegen het licht gehouden.

Is een studentenjob nadelig voor je studieresultaten?

Studentenarbeid boomt
Het aantal gewerkte dagen studentenarbeid nam in 2016 toe, met 6,5 procent tot bijna 11,8 miljoen dagen. Het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten, steeg met 4,9 procent tot 56.607 in 2016. Zij keerden in totaal voor 885 miljoen euro aan studentenlonen uit, of 8,5% meer dan in 2015.  Studentenarbeid blijft dus sterk boomen. Mede naar aanleiding daarvan heeft de UGent onderzocht of al dat werken ook invloed heeft op de studieresultaten.
 

Werken heeft negatieve invloed op de studieresultaten

De onderzoekers van de UGent bekeken 48 wetenschappelijke publicaties met de bedoeling een rode draad te vinden tussen studentenarbeid en de studieresultaten van de betrokken studenten. In 42 studies is de balans duidelijk negatief. Met andere woorden: de studieresultaten zijn volgens deze onderzoeken slechter bij werkende studenten. Slechts in 6 publicaties luidde de conclusie dat er geen verband is tussen werken en de studieresultaten of dat er zowel positieve als negatieve correlaties waren. De negatieve conclusie van de meeste studies slaat op het feit dat wie werken en studeren combineert in het hoger onderwijs meestal meer jaren nodig heeft om een diploma te behalen.
 

Hoe intenser de job, hoe groter de invloed op de studieresultaten

De onderzoekers concluderen ook dat de intensiteit van de job een belangrijke rol speelt bij de correlatie. Het is niet meer dan logisch dat studenten die meer dan acht uur per week werken, moeilijk tot de dezelfde studieresultaten kunnen komen als studenten die niet aan de slag zijn. De onderzoekers van de UGent voerden samen met de UA ook nieuw onderzoek dat aangeeft dat studenten die meer gericht zijn op hun job naast het studeren en er meer bevrediging in vinden dan in hun studies, ook een sterkere negatieve invloed ondervonden van het studentenwerk op hun studieresultaten. Studenten die wel een job deden, maar toch vooral hun studies in het oog bleven houden, ondervonden geen negatieve invloed op hun studieprestaties. Toch bekent de negatieve impact van studentenjobs op de studieresultaten absoluut niet dat het af te raden is om als student ook al te werken. Daarvoor heeft werken als student te veel goede kanten. Zo toont wetenschappelijk onderzoek dat studentenjobs een duidelijk positief verband hebben met later succes op de arbeidsmarkt.

Vrijdag 13 Oktober 2017 om 16:30

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //