Is het zinvol om overuren te maken?

We doen allemaal wel eens overuren. De hamvraag: is het ook echt zinvol om steevast overuren te maken?

Is het zinvol om overuren te maken?

Overuren presteren, is eigenlijk iets dat dateert uit een tijdperk dat de meeste werknemers zich strikt dienden te houden aan het negen-tot-vijfuurrooster. Vandaag kan het ook anders. Toegegeven, overuren maken om dringende operationele noden in te vullen lijkt logisch. Maar, zoals bij alles geldt dat ‘met mate’. In principe moeten overuren een uitzondering blijven.

 

Refertepriode

De wet 'werkbaar en wendbaar' werk uit 2017 is alvast erg duidelijk. Als medewerker mag je de interne grens niet overschrijden. Interne wat? De interne grens is het maximum aantal overuren die je mag presteren binnen een bepaalde referteperiode. Zo'n referteperiode varieert tussen drie en twaalf maanden. Hoelang die referteperiode is, wordt bepaald bij cao of arbeidsreglement. Van zodra je het maximum aantal overuren presteert binnen een bepaalde referteperiode moet je baas je eerst inhaalrust toekennen.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk stelt de interne grens voortaan vast op 143 overuren.  Deze interne grens van 143 uren is van toepassing ongeacht de duur van de referteperiode. Dat is de theorie voor wat betreft de overuren.

 

Flexibele arbeidsmarkt

In praktijk evolueren we vandaag echter naar een flexibele arbeidsmarkt waar werknemers qua uren flexibeler kunnen werken en dat binnen een flexibel uurrooster. In die context zijn vaste uren niet langer van tel waardoor het systeem van geaccumuleerde overuren ook druppelsgewijs kan verdwijnen. Dit op voorwaarde uiteraard dat iedereen het spel correct speelt en niet systematisch op overuren aast om die dan achteraf te recupereren wanneer het past of daardoor ook meer hoopt te verdienen. Onderzoek wijst bovendien uit dat heel wat werknemers wel degelijk vragende partij zijn voor die flexibele werkuren om diverse redenen, maar vooral om de balans werk-privé in evenwicht te houden. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor werkgevers en overheid om dat nieuwe tijdperk van een geflexibiliseerde arbeidsmarkt met flexibele werktijden definitief in te stappen.

Dinsdag 4 December 2018 om 12:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //