De job waarin je je het gelukkigst zal voelen? Die waarin de leidinggevende de controle durft loslaten!

Of je nu nog aan je laatste jaar op de schoolbanken bezig bent of net het beroepsleven bent ingestapt, het thema van een goede balans tussen werken en privéleven zal zeker op één of andere manier ook jou beroeren, want het staat bijna constant in het centrum van de belangstelling.

De job waarin je je het gelukkigst zal voelen? Die waarin de leidinggevende de controle durft loslaten!

En terwijl het vroeger vooral van belang was om snel na je afstuderen een job te vinden, willen jongeren nu terecht ook een job waar ze als het ware elke ochtend fluitend naartoe kunnen fietsen en een werkplek die hen in staat stelt zichzelf te ontplooien en boven zichzelf uit te stijgen.
 

Herhaaldelijk is al aangetoond dat werkgevers die de controle durven loslaten, je autonoom laten werken en je het gevoel geven dat je competent bent in wat je doet je het beste gevoel zullen geven op je werk.   
 

Verbondenheid

Werkgevers doen weliswaar al veel inspanningen om het hun medewerkers naar de zin te maken, maar uiteindelijk hebben zij de verantwoordelijkheid om de organisatie gesmeerd te laten lopen en ervoor te zorgen dat er elke maand genoeg geld is om iedereen correct te kunnen betalen. Precies daarom hebben veel bedrijfsleiders én hun leidinggevenden het moeilijk om de controle los te laten.  Maar volgens Ron Roberts, consultant en trainer op het gebied van versneld experimenteel leren en auteur van het boek The Well-Balanced Leader, is het wel de enige manier om echt betrokken medewerkers te krijgen.  Ook Louise Harder, hoogleraar aan de business school van Kopenhagen, sluit zich aan bij de ondertussen lange rij van experten die er onomwonden voor pleiten om medewerkers vooral een gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie te bieden.
 

Bij het kiezen van een job zal het steeds belangrijker worden om te kiezen voor werkgevers die hun medewerkers zoveel mogelijk hun eigen werk te laten plannen en die hen het gevoel geven waardevol, krachtig en verbonden te zijn. Als je bij sollicitaties nog altijd het gevoel hebt dat je terechtkomt in een omgeving waar nog altijd veel controle heerst, dan is de kans klein dat je je in je job – hoe aantrekkelijk het loon en de eventuele extraatjes ook zijn – echt gelukkig en betrokken zal voelen.
 

De kans dat je een werkgever vindt die de goede balans biedt tussen werk en privéleven is het grootst bij bedrijven waar de technologie ten dienste staat van de mens en niet omgekeerd en waar er een echte samenwerkingscultuur heerst die autonomie en vrijheid mogelijk maakt. 

Zaterdag 30 Maart 2019 om 11:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //