Je ware aard kan je niet verdoezelen

Tijdens elk sollicitatiegesprek komen op een gegeven ogenblik je zwakkere eigenschappen of valkuilen aan bod. En dan ontstaat altijd weer een situatie waarin je je als kandidaat zodanig in bochten probeer te wringen om van die minder goede punten toch nog positieve te maken. Niet doen ! Dat is althans de raad van de Nederlandse ondernemer Nicolas Pop, de oprichter van Fitch, een adviesbureau dat de prestaties van organisaties verbetert door het gedrag van mensen te verbinden met de organisatiedoelstellingen.  “Want dat is een slechte basis om een relatie op te bouwen waarin je als kandidaat je toekomstige werkgever echt maximaal kan helpen.”

Je ware aard kan je niet verdoezelen

Kwalijke gewoonte

Nicolas Pop noemt het op Managementsite.nl een kwalijke gewoonte dat er een ongeschreven wet lijkt te bestaan om mindere kanten te verdoezelen. Bijna automatisch wordt eigenzinnigheid op die manier vertaald in zelfvertrouwen en chaotisch gedrag in een talent om creatief “out of the box” te denken.  “Kandidaten geven aan dat ze over eigenschappen beschikken die gevraagd worden”, zegt hij, “maar niemand kan zijn ware aard onderdrukken. Een creatieveling zal in acht van de tien gevallen creërend gedrag laten zien, ook wanneer hij bezig is met zijn boekhouding.” Hij vindt daarom dat rekruteerders meer zouden moeten toelaten dat kandidaten die ware aard duidelijk naar voor laten komen.

 

De medaille heeft altijd twee kanten

In aandachtspunten zitten ook veel mogelijkheden tot verbetering, net zoals aan goede eigenschappen ook altijd een schaduwzijde zit. Een verkoper met een vlotte babbel die gemakkelijk contacten legt met mensen bijvoorbeeld, zal wellicht ook wel wat tijd verdoen met babbeltjes slaan met collega’s en zal wellicht ook wel sneller in de verleiding kunnen worden gebracht om over te stappen naar een concurrent.


“Bedrijven die een creatieveling in huis halen, kunnen verwachten dat de chaos met hem mee komt. Ondernemingen die controle en ordelijkheid in huis halen, kunnen verwachten dat dat wordt vergezeld door perfectionisme en conservatisme”, zegt Pop nog. Hij vindt dat kandidaten die spontaan aangeven wat hun zwakke kanten zijn zonder zich in bochten te wringen om van die mindere punten toch iets positiefs te maken meer kansen zouden moeten krijgen. “Want bedrijven moeten beseffen dat een kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn.” Kandidaten die dat benadrukken tijdens een sollicitatiegesprek en erop wijzen dat ze graag bereid zijn aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken, kunnen organisaties volgens Pop heel wat bijbrengen.

Maandag 7 Augustus 2017 om 7:8

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //