Job van de toekomst: curator van persoonlijke identiteit

Online identiteit is vandaag een enorm belangrijk facet van iemands (professionele) leven en wel zo belangrijk dat er in de toekomst professionals zullen opduiken die zich uitsluitend hiermee zullen bezighouden.

Job van de toekomst: curator van persoonlijke identiteit

Vandaag zetten we met z'n allen een massa dingen uit ons professionele- en privéleven online. Ben je met je carrière begaan dan wil je uiteraard ook dat de som van al die dingen die mensen online van jou te zien krijgen positief is. En zie daar: de curator van persoonlijke identiteit. Die zal ervoor zorgen dat al onze online personae coherent en gealigneerd zijn. Onder persona wordt verstaan: de persoonlijkheid waar jij online voor staat.

 

Gepokt en gemazeld

Wie is zo’n curator van persoonlijke identiteit: eerst en vooral iemand die gepokt en gemazeld is in de wereld van de sociale media, maar tegelijkertijd ook iemand die het imago van een bepaalde job kan matchen en aansturen in functie van jouw online persoonlijkheid. Een woordje uitleg: vandaag is het een maatschappelijk geaccepteerd gegeven dat internet en sociale media integraal deel uitmaken van de dagelijkse routine, zoals naar je werk gaan, je nette (mantel)pak aantrekken, ... En wat ons dagelijks aanbelangt en in sterke mate ons imago bepaalt, dient te worden opgevolgd. Daar zal die curator van persoonlijke identiteit voor zorgen.

 

De beste versie van onszelf

We kunnen er immers niet omheen: online stellen we doorgaans enkel de beste versie van onszelf voor. Online zijn we succesvol, altijd op leuke feestjes, steeds in beweging, ons ontbijt ziet er altijd perfect uit,... Eigenlijk stellen we dus vandaag al een gecureerde versie van onszelf voor op sociale media en daarbuiten. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat dit gegeven in de toekomst door slimme jongens en meisjes zal worden vermarkt. Zij zullen jou online exploten als foto's, video's, white papers, publicaties, commentaren en dies meer grondig opvolgen en onder de loep nemen en ze tot een coherent, sterk en positief geheel kneden. Komen er onverwachte reacties die je imago kunnen schaden, dan zullen zij ook in de bres springen voor jou.

Maandag 16 Juli 2018 om 14:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //