Kan je toch nog opslag krijgen wanneer de lonen zijn bevroren?

In minder makkelijke tijden moet vadertje staat de tering naar de nering zetten. Eén van de hulpmiddelen die het daarvoor hanteert, is de bevriezing van de lonen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Kan je loon dan niet meer stijgen wanneer er een 'loonbevriezing' is?

Kan je toch nog opslag krijgen wanneer de lonen zijn bevroren?

Twee oplossingen
De overheid wil tegen 2019 de loonhandicap met onze buurlanden uit de wereld helpen. Dat wil zeggen dat ze de loonkosten in ons land willen drukken om zo concurrentieel te blijven. Ze kunnen dat doen op twee manieren: door een lastenverlaging op de lonen of door de lonen te matigen/bevriezen. De praktijk is vandaag een mix van de twee: het zogenaamde competitiviteitspact van de regering voorziet in een aantal enveloppes met lastenverlagingen voor werkgevers. Dit wordt toegepast in combinatie met loonbevriezing/loonmatiging. Zo blijft de geldstroom richting overheid min of meer constant maar wordt jouw loonzakje daarom niet groter.

Ja en neen
Moet je dan gaan panikeren wanneer er weer eens een loonbevriezing/matiging wordt afgekondigd? Ja en neen. Die loonbevriezing/matiging geldt immers als gemiddelde voor een bedrijf of sector. Op individuele basis is er - puur op het vlak van salaris - nog steeds speelruimte, ook al die is doorgaans vrij beperkt en bij wet vastgelegd. Bovendien geldt de loonnorm ook enkel voor loonstijgingen opgenomen in een cao of een individuele arbeidsovereenkomst. In de praktijk was het in het verleden echter zo dat heel wat werkgevers op een creatieve manier omgingen met die loonbevriezing/matiging om zo toch hun medewerkers tevreden te houden. Dat deden ze dan bijvoorbeeld onder de vorm van een occasionele bonus om een praktisch voorbeeld te geven. De huidige regering wil echter ook dat creatieve aspect definitief indijken. Ook zal de regering bedrijven die nog zondigen tegen de loonnormen voortaan strenger opvolgen en mogelijk sanctioneren. Voor 2015 is de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0%, voor 2016 op 0,5% van de brutoloonmassa. Vanaf volgend jaar komt er dus weer wat meer speelruimte voor reële opslag.

Dinsdag 9 Juni 2015 om 9:46

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //