Mag je tijdens je werkuren je Facebook checken?

Je wil tijdens de werkuren je Facebook-account checken, online een cadeautje bestellen of eens kijken naar een nieuwssite. Maar is dat wel toegelaten? Maakt het een verschil uit of je dit doet via je eigen smartphone of tablet dan wel met de pc van je werkgever?

Mag je tijdens je werkuren je Facebook checken?

Volgens sommige studies zou een doorsnee werknemer maar liefst zowat 10% van zijn werkuren spenderen aan privézaken op e-mail, social media en diverse websites. Maar betekent dit dat jij dat ook mag doen of mag je werkgever daar grenzen aan stellen?
 

Wat werd er afgesproken?

Het kan vooreerst zijn dat er een internetpolicy bestaat binnen het bedrijf waar je werkt. Daarin staan afspraken over wat je via internet mag doen tijdens de werkuren. Zo mag je werkgever je bijvoorbeeld verbieden om tijdens de werkuren internet te gebruiken voor privédoeleinden, ongeacht of je dit doet met je eigen smartphone dan wel met zijn pc. Een andere afspraak zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat het sowieso verboden is om bepaalde sites te bezoeken via bedrijfsmaterieel (bv. porno). De afspraken die in de policy staan zijn in principe ook geldig.
 

En anders?

Als er geen internetpolicy is in het bedrijf, mag je wel degelijk af en toe tijdens de werkuren internet gebruiken voor privédoeleinden. Zorg er dan wel voor dat je niet overdrijft en dat je het gebruik binnen de perken houdt. Het gaat nu eenmaal om arbeidstijd. Daarnaast is het belangrijk dat je niet naar websites surft die ‘discutabel’ zijn (zoals bv. porno). Het is bovendien aangewezen niets te downloaden via het informaticamaterieel van je werkgever. Het is eveneens van belang je collega’s niet te storen door bijvoorbeeld naar filmpjes met geluid te kijken.
 

En als je overdrijft?

Als je overdrijft met het gebruik van internet (of je de internetpolicy van je werkgever niet naleeft), kan je werkgever je wel eens een tuchtsanctie opleggen.. In extreme gevallen kan een foutief gebruik van het internet ook voldoende zijn voor een ontslag om een dringende reden.

Woensdag 6 Februari 2019 om 14:0

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

// //
// // //
// // // //