Meer kans op werk via een gedeelde job?

In 2013 richtten de jonge Duitse onderneemsters Jana Tepe en Anna Kaiser Tandemploy op. Ze waren ervan overtuigd dat het in de economie van vandaag noodzakelijk is om rekrutering, talentmanagement en retentie op een totaal andere manier te organiseren. Hun bedrijf is niet alleen een oplossing voor rekruteerders die op een andere manier de talentvijver willen bevissen, maar biedt naar eigen zeggen ook meer kansen aan jonge professionals die immers niet langer volgens de traditionele top-downcultuur willen werken en zelf ook willen bepalen waar en hoe ze aan de slag gaan. Breken de tandemjobs straks ook bij ons door?

Meer kans op werk via een gedeelde job?

Niet langer top-down

Jana Tepe en Anna Kaiser vinden dat het voor alles wat met werken te maken heeft, tijd is voor een andere terminologie 'Recruiting' kan volgens hen nog net door de beugel, maar in het nieuwe werken vinden zij 'talent management' en 'retentie' hopeloos ouderwets klinken. Die woorden weerspiegelen de oude top-downcultuur waar in de werkrelatie werkgever-werknemer de eerste strak de teugels in handen blijft houden. Vandaag moeten volgens hen immers ook de werknemer aan het roer kunnen zitten. Hun bedrijf Tandemploy is een platform dat gebaseerd is op 'jobsharing', een flexibel model dat bedrijven de kans biedt om talentvolle mensen aan te trekken die niet langer in de klassieke  '9 to 5' kunnen of willen meedraaien. Tepe en Kaiser denken daarbij aan jonge ouders, senioren, mensen met chronische ziektes, maar zeker ook aan studenten, vrijwilligers en freelancers. Tegelijk wil Tandemploy deze talenten de kans geven om tandempartners te vinden die een specifieke job met hen willen delen en de job bijvoorbeeld 10 uur per week willen uitoefenen, of enkel tijdens het weekend.
 

Complementaire duo's

Wie zich inschrijft, moet 22 vragen beantwoorden. Op basis van een matchingalgortime krijg je een lijst voorgeschoteld van mogelijke tandempartners om een job mee te delen. Het interessante is volgens Jana Tepe en Anna Kaiser dat op die manier duo’s ontstaan die heel divers en complementair zijn. “Op die manier kunnen ondernemingen hun vaak geuite wens om de diversiteit van het medewerkersbestand aan te zwengelen, concreet gestalte geven”, schrijft Jana Tepe in een blog. “Zelfs onze eerste klanten hebben op die manier naar sollicitaties gekeken van kandidaten die ze via traditionele kanalen of via het melden van de beschikbaarheid van een fulltimejob nooit zouden gekregen hebben. Kandidaten die via ons platform een job zoeken, tonen zo eigenlijk al aan dat ze erg proactief en 'hands on' zijn en dus eigenlijk de kandidaten zijn naar wie elke HR-manager of CEO op zoek is.”
 

Flexibiliteit en vertrouwen

Volgens de Duitse onderneemsters draait alles in het nieuwe werken rond flexibiliteit en vertrouwen. Flexibiliteit zodat talentvolle mensen ongeacht hun leeftijd hun werk in hun leven kunnen inpassen zonder dat hun leven helemaal in het teken staat van dat werk, en vertrouwen omdat ze samen met een tandempartner de resultaten zullen kunnen bereiken die van werknemers verlangd wordt. Het platform van Tandemploy richt zich trouwens niet enkel op kandidaten die een job zoeken, maar ook op mensen die al aan de slag zijn en op zoek gaan naar meer flexibiliteit en daarvoor een tandempartner willen inschakelen.

Dinsdag 12 December 2017 om 12:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //