Meet the millennials

Ze vinden het belangrijk om hun dromen na te jagen, ze hebben de smaak van het ondernemen te pakken en ze willen ál hun opties verzilveren. Maak kennis met de millennials, de generatie die werd geboren met tien vogels in de hand.

Meet the millennials

Vergeet generatie X, vandaag zijn het de millennials (of generatie Y) die alle aandacht wegkapen. Het gaat om jonge mensen tussen pakweg 18 en 30 jaar, die op de drempel van hun carrière staan of hun eerste werkjaren achter de rug hebben. Onze bazen van morgen, ook. Wat zijn de professionele drijfveren van deze generatie? We vroegen het aan trendwatcher Herman Konings (51), zelf een van de laatste babyboomers.  

 

Jarenlang was de uniforme carrière het summum, vandaag is jobhoppen helemaal ingeburgerd. Hoe loyaal zijn millennials nog ten opzichte van hun werkgever?

Herman Konings: “Niet zo loyaal. Als het elders beter kan, stappen ze zonder aarzelen over. Millennials hebben angst voor het voorspelbare: ze huiveren ervoor om 40 jaar lang dezelfde job uit te oefenen. Heel wat twintigers hebben gezien hoe hun ouders met tegenzin gingen werken: pa en/of ma verdienden wel goed hun brood, maar hun plezier lieten ze thuis. Dat wil deze generatie anders doen. Het draait veel meer om het vinden van relevantie in hun werk, dan in het strikt volgen van hun diploma. Een historicus die met een koffiebar begint, daar kijkt geen enkele millennial nog van op.”

 

Millennials zouden ook minder ontzag hebben voor hun bazen, lees ik hier en daar. Zijn ze allergisch voor hiërarchie?

“Niet helemaal. Millennials kijken best wel op naar hun bazen, omdat die vaak iets gerealiseerd hebben in hun carrière. Maar om dan meteen diep te gaan buigen… dat zit er inderdaad niet in. Millennials willen meer als een gelijkwaardige behandeld worden, omdat hun ouders dat ook met hen hebben gedaan. Jonge mensen komen heel goed overeen met hun ouders, er is geen generatieconflict meer. Het gevolg is dat ze op dezelfde manier willen communiceren met de leeftijdsgenoten van hun ouders – hun bazen, dus. Dat is geen kwestie van een gebrek aan ontzag, eerder een kwestie van meer inspraak.”

 

WECONOMY

Opvallend: deze generatie is niet bang van ondernemen. De soepbars, webwinkeltjes en technologische start-ups zijn niet meer te tellen.

“Drie keer zoveel millennials als babyboomers beginnen met een zelfstandig project! Zij beseffen meer dan ooit dat ze voor hun passies moeten gaan en hun dromen moeten najagen. Als ze niet meer gelukkig zijn in hun job, zeggen ze: ‘Oké, dan begin ik zelf wel iets.’ Het blijft natuurlijk niet makkelijk, een eigen onderneming opstarten, laat staan een lening lospeuteren bij de bank. Dat lossen de millennials dan maar op hun eigen manier op, bijvoorbeeld met crowdfunding. Je ziet ook dat veel starters samenklitten in creatieve hubs, om in groep iets te kunnen betekenen. Dat is het fenomeen van de weconomy: samen staan ze sterker.”

 

Passies volgen, dromen najagen,… Voor de millennials staat zelfontplooiing voorop?

“Absoluut. Zij besteden veel meer aandacht aan zelfontplooiing dan de generatie net boven hen. Dertigers en veertigers zijn vooral bezig met de organisatie en combinatie van hun werk- en gezinsleven, een focus die bij de millennials veel minder aanwezig is. Voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met de leeftijd – veel millennials hebben nog geen gezin - maar het generatie-effect speelt wel degelijk mee.”

 

Hoe zullen de twintigers van vandaag zich dan gedragen in de ‘spitsuurjaren’ die hen nog te wachten staan?

“Totaal anders dan de dertigers en de veertigers van vandaag. Deze laatsten leven nog sterk volgens de rigide scheiding tussen werk en privé, iets wat hen eigenlijk net méér stress bezorgt. De millennials zijn de eerste generatie die de work-life-struggle zal inruilen voor de work-life-blend. Ze zullen werk en leven gewoon in elkaar laten overvloeien. Dat doen ze bijvoorbeeld door veel meer thuis te werken, zodat ze toch in de buurt van hun kinderen zijn. Het idee van flexwork slaat behoorlijk aan bij de millennials.”

 

Daarin schuilt toch het gevaar dat het werk nooit meer ophoudt?

“Voor oudere generaties is het misschien niet te begrijpen dat werk en privé in elkaar overgaan, maar voor de millennials is die blend heel vanzelfsprekend. Het maakt deel uit van hun taal, hun dialect. Ze vinden het niet erg om thuis te werken, omdat ze ook plezierige dingen op hun werk kunnen doen – dat eísen ze ook! We spreken in dat opzicht weleens van bleisure – business én leisure, werk én ontspanning. In de hotelwereld is dat intussen een bekend verschijnsel: hotels bieden hun zakenreizigers steeds vaker vrijetijdsarrangementen aan. Dat valt vooral in de smaak bij jonge zakenmensen.”

 

WEGNOLOGIE

Hoe materialistisch zijn de millennials nog? Blijft loon even belangrijk als vroeger?

“Jobtevredenheid staat vandaag hoger op het scorebord: gelukkig zijn in je job is een vereiste geworden. Ook de traditionele statussymbolen, zoals een dikke auto, zijn achterhaald. De status zit niet meer in het bezitten van dingen, wel in het meemaken van ervaringen. Maar ook een ticket voor Tomorrowland of een trektocht naar de Himalaya kosten veel geld. Als puntje bij paaltje komt, zullen de millennials het loon evengoed zwaar laten doorwegen. Vraag jongvolwassenen om een keuze te maken tussen gelukkig zijn in je werk of goed je brood verdienen, en ze antwoorden: ‘Ik hoef geen keuze te maken. Het is én het ene én het andere.’ Een babyboomer is in het ene óf het andere geïnteresseerd, een millennial zegt: we kunnen het allebei.”

 

Vandaar dus dat u ze de ‘phygital generation’ noemt?

“Precies, want ook dat is een gevolg van het ‘en-en’-verhaal. ‘Phygital’ is een samenvoeging van de woorden ‘physical’ en ‘digital’: het houdt in dat je digitale elementen integreert in de offline wereld. Millennials luisteren naar vinylplaten, drinken artisanale koffie en zitten achter naaimachines van Singer. Maar: wél met hun smartphone in de hand. Het is het ene én het andere, dat is zo opvallend aan deze generatie.”

 

De millennials mogen dan wel digitaal meesterlijk zijn, écht gelukkig worden ze van reële ontmoetingen en ambachtelijke handelingen, zei u eens.

“Hoe meer we worden omringd door technologie, hoe groter de belangstelling voor wegnologie. Millennials willen af en toe weg van de bits en bytes, om mentaal in balans te blijven. Dat zal ook het grote verschil zijn met de kinderen van vandaag, de digitale aboriginals: zij hebben al vanaf hun eerste levensjaar ervaring met technologische prikkels, met swipen, met internet. Hun digitale oriëntatie is aangeboren, waardoor een overvloed aan technologie hen amper stress zal bezorgen. Bij iemand van twintig, die weliswaar heel erg met bits en bytes vertrouwd is, blijft er toch een natuurlijke frictie bestaan. Want zij zijn nog analoog grootgebracht, met een potlood en een schrift. De digitale aboriginals zijn eigenlijk de échte millennials van morgen.”

Dinsdag 2 Februari 2016 om 21:0

Gerlinde De Bruycker

// //
// // //
// // // //