Moet je de politie erbij roepen als je een verkeersongeval hebt?

Bij een verkeersongeval moet een ongevalsaangifte worden opgemaakt. Moet je ook de politie erbij roepen? Maakt het een verschil uit of er al dan niet iemand gewond raakte bij het ongeval?

Moet je de politie erbij roepen als je een verkeersongeval hebt?

Je raakt betrokken bij een verkeersongeval. De andere bestuurder is van oordeel dat de politie er moet worden bijgeroepen. Maar is dat wel zo? En wat kan je doen in afwachting van hun komst?
 

Veelal niet nodig

Meestal is het niet nodig om bij een ongeval de politie te contacteren. Het volstaat normalerwijze dat je samen met de andere bestuurder een Europees aanrijdingsformulier invult. Slagen jullie er samen niet in om de aangifte op te maken (je wordt het bijvoorbeeld niet eens over hoe de schets moet worden opgemaakt) dan kan je nog altijd de politie contacteren.
 

Tenzij…

Als er één of meerdere gewonden zijn bij het ongeval, moet je de politie wel contacteren. De politie zal dan ter plaatse komen om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De politie neemt dan meteen van alle bestuurders een ademtest af.
 

Hetzelfde geldt als de schade ten gevolge van het ongeval groot is. Roep de politie er ook bij als er iets niet in orde is met de verzekering of het rijbewijs van de andere bestuurder of als je denkt dat deze te veel gedronken heeft. Bezondigt de andere bestuurder zich aan een vluchtmisdrijf dan is het ook nodig om de politie te contacteren.
 

En in afwachting?

Je kan in afwachting van de komst van de politie met je smartphone of gsm al foto’s nemen van de toestand ter plaatse. Bovendien kan je al nagaan of er eventueel getuigen zijn van het ongeval en (als die niet kunnen wachten tot de politie komt) hun naam, adres en gsm nummer al noteren. De wagens verplaats je intussen maar beter niet vooraleer de politie de nodige vaststellingen kan doen. Je riskeert dan immers dat de politie een aantal zaken niet meer kan vaststellen. Teken minstens de stand van de wagens met krijt op de rijbaan af voor ze verplaatst worden.

Maandag 18 Februari 2019 om 15:0

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

// //
// // //
// // // //