Na ontslag meteen bij concurrent van je werkgever aan de slag?

De specifieke ervaring die je hebt opgedaan in een welbepaalde job is in principe een interessante troef die je kan uitspelen om aan de slag te gaan bij een concurrent van je werkgever. Toch kan dat niet altijd zomaar. Hoe specifieker je functie is, hoe groter ook de kans dat er in je arbeidscontract een niet-concurrentiebeding staat.

Na ontslag meteen bij concurrent van je werkgever aan de slag?

De ondertekening van een niet-concurrentiebeding houdt in dat je ermee instemt om na je vertrek bij de nieuwe werkgever geen “gelijkaardige activiteiten” uit te oefenen. Concreet betekent dit dat je na je ontslag bij je werkgever, geen concurrerende onderneming mag opstarten of bij een concurrent mag gaan werken.

 

Voorwaarden 

Men spreekt van concurrentie als je gaat werken bij een onderneming die tot dezelfde bedrijfstak behoort. Als je bij de doe-het-zelfspecialisten  Gamma, Brico of Hubo werkt bijvoorbeeld, zou dat betekenen dat je niet van de ene keten naar de andere mag overstappen. Wettelijk is echter bepaald dat dat het niet-concurrentiebeding beperkt moet zijn in de tijd en maximum mag gelden voor een periode van twaalf maanden. Bovendien heb je, als je deze clausule ondertekent, ook recht op een eenmalige compensatievergoeding. Het bedrag hiervan moet minstens gelijk zijn aan de helft van je brutoloon dat met de toepassingsduur van de clausule overeenstemt. Een verbod gedurende twaalf maanden leidt dus tot een vergoeding van zes maanden brutoloon.

 

In de praktijk

Als iedereen zich aan de voorwaarden van het niet-concurrentiebeding houdt, levert dat in principe geen moeilijkheden op, want na de “afkoelperiode” kan je dus zonder problemen aan de slag bij een concurrent. Precies daarom blijkt in de praktijk dat het ook meestal niet zo hard wordt gespeeld. Veelal komt het enkel tot rechtszaken als mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe producten zich niet aan het niet-concurrentiebeding houden. Een bekend verhaal is in dit verband de hele resem processen die de oprichter van waterzuiveringsbedrijf Waterleau aan zijn broek kreeg van zijn vroegere werkgever Segers Engineering. In de meeste gevallen kan je echter na een ontslag of als je zelf bent opgestapt dus snel aan de slag bij de concurrent, zelfs als er een niet-concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst staat.  Als de concurrent van je eerste werkgever echt van je ervaring gebruik wil maken, zal hij ook wel een mouw weten te passen aan de hinderpalen: je krijgt bijvoorbeeld een andere titel, of je wordt tijdelijk geposteerd bij een dochter- of zusterfirma waar je nog ervaring kan opdoen in een ander werkdomein. Op die manier ben je in de praktijk wel aan de slag voor de concurrent van je werkgever, terwijl je je in theorie toch aan de voorwaarden van het niet-concurrentiebeding houdt.

Woensdag 1 Oktober 2014 om 10:20

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //