Nederlandse jobsite brengt tien meest gevraagde softskills in kaart

Als je aan het solliciteren bent of dat binnenkort gaat doen, zal je het woord soft skills vaak horen. Werkgevers hechten daar meer en meer belang aan.

Nederlandse jobsite brengt tien meest gevraagde softskills in kaart

Ook als kandidaten over de best mogelijke technische kennis beschikken, maar niet over de gewenste soft skills, zullen ze steeds minder aan de bak komen. Maar wat zijn die soft skills waar werkgevers zoveel belang aan hechten? Nederlands onderzoek – en er zijn geen redenen om aan te nemen dat er wezenlijke verschillen zijn met België – licht alvast een tipje van de sluier. 

 

De Nederlandse vacaturesite Joblift, die naar eigen zeggen over alle openstaande vacatures bij onze noorderburen beschikt, legde vijf miljoen vacatures onder de loep met de bedoeling te kijken welke soft skills het vaakst worden gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat de werkgevers die naar talent op zoek zijn, om zeer algemene vaardigheden vragen. Er blijkt ook uit dat ze zelfs zo algemeen zijn, dat het zelfs de vraag is of ze voor welbepaalde functies niet eerder nadelig dan voordelig zijn.  

 

Op de bijna vijf miljoen vacatures die in de afgelopen drie jaar werden uitgeschreven, waren dit in dalende volgorde de tien meest gezochte soft skills: communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, teamvaardigheden, pro-activiteit, gedrevenheid, passie, analytisch vermogen, stressbestendigheid, sociale vaardigheden en resultaatgerichtheid. In 858.223 vacatures werd naar communicatieve vaardigheden gevraagd en in 834.544 vacatures naar flexibiliteit. Naar sociale vaardigheden en resultaatgerichtheid werd respectievelijk in 315.167 en 307.830 vacatures gevraagd.

 

Duidelijk is dat bijna al deze vaardigheden soms zo algemeen zijn (zoals ‘passie’ en ‘sociale vaardigheden’) dat elke werkgever wel personeel met deze eigenschappen wil. Zo kan bij sommige vacatures ook de vraag worden gesteld hoe relevant deze vaardigheden zijn voor het succesvol uitvoeren van een functie. Dat betreft bijvoorbeeld ook de functie waarin de meeste nadruk op teamwork wordt gelegd, met 35.735 vacatures. Dit is de functie van programmeur, niet bepaald het eerste beroep dat mensen met hecht teamwerk associëren, stelt Joblift.

 

Andere vaardigheden lijken beter bij de functies te passen: zo moeten verzorgenden zowel flexibel als sociaal vaardig zijn. Verder lijken commercieel werk en telemarketing bijzonder stressvol te zijn: voor deze beroepsgroep is er met 11.466 vacatures de grootste vraag naar stressbestendige kandidaten. Pro-activiteit en gedrevenheid wordt het vaakst van accountmanagers in de zakelijke dienstverlening gevraagd: in respectievelijk 19.114 en 27.694 vacatures.

 

Twee derde (64 procent) van de vacatures waarin naar flexibiliteit gevraagd werd, is gericht op laagopgeleide sollicitanten. Het tegenovergestelde is te zien met analytisch vermogen: 80% van de vacatures waarin om sterke analytische vaardigheden werd gevraagd, was gericht op hoogopgeleiden.

Andere soft skills die vooral van hoogopgeleiden werden gevraagd, zijn gedrevenheid (61%) en pro-activiteit (63%). Hoewel het totaal aantal vacatures voor laagopgeleiden met 53% hoger ligt dan dat voor hoogopgeleiden, komen enkel flexibiliteit en stressbestendigheid (57%) vaker voor in vacatures voor laagopgeleiden. Dit duidt erop dat soft skills in het algemeen een grotere rol spelen in vacatures voor hoogopgeleiden.

 

Minder groot zijn de verschillen tussen vacatures geplaatst door kleine en middelgrote ondernemingen  en grote bedrijven: alleen flexibiliteit (56% in vacatures van bedrijven met meer dan 200 werknemers) en gedrevenheid (56% in vacatures afkomstig van de kleine en middelgrote ondernemingen) laten een duidelijk, maar klein verschil zien.

Zaterdag 22 April 2017 om 10:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //