Nieuw formulier arbeidsongeschiktheid: wat verandert er voor jou?

Het gebeurt al eens dat je arbeidsongeschikt bent. Dan heb je recht op een vervangingsinkomen. Om daar aanspraak op te maken moet je echter een zogenaamd formulier arbeidsongeschiktheid voorleggen bij jouw ziekenfonds. Sinds 2016 is dat formulier echter in een nieuw jasje gegoten. Dit zijn de dingen die je moet weten.

Nieuw formulier arbeidsongeschiktheid: wat verandert er voor jou?

Tijdig indienen

Je bent in principe arbeidsongeschikt wanneer je door ziekte, ongeval of ook een zwangerschap tijdelijk niet kan werken. Om in aanmerking te komen voor een vervangingsinkomen tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid moet je die toestand tijdig melden bij je ziekenfonds. De aangifte gebeurt met een zogenaamd formulier arbeidsongeschiktheid, dat je huisarts voor jou invult. Dat formulier moet je als bediende of als zelfstandige uiterlijk 28 kalenderdagen na de start van je arbeidsongeschiktheid indienen bij jouw ziekenfonds. Voor arbeiders bedraagt die periode waarop je het formulier uiterlijk moet indienen maximum 14 kalenderdagen. Werklozen dienen dat te doen binnen de 48 uur.

 

Vermoedelijke einddatum

Op het nieuwe formulier zitten 2 belangrijke aanpassingen. Een eerste element is dat je huisarts in tegenstelling tot het vroegere formulier voortaan een vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid dient te vermelden. Die einddatum komt overeen met de dag dat je in principe terug aan de slag gaat. Zoals dat gaat bij ziekte of ongeval, kan het zijn dat de je op de aangegeven datum echter toch niet terug aan de slag kan. Het gaat echter over een vermoedelijke datum en indien je op die datum nog steeds arbeidsongeschikt bent, moet je opnieuw een formulier arbeidsongeschiktheid indienen. Opgelet, een verlenging dien je maximum binnen de 48 uur aan te geven.

 

Duidelijke(re) jobomschrijving

Een andere aanpassing is dat je voortaan op het formulier arbeidsongeschiktheid ook zo duidelijk als mogelijk dient te omschrijven welk werk je eigenlijk doet. Het volstaat dus niet langer om arbeider of bediende te noteren, maar wel bijvoorbeeld: account manager, dakwerker, it-specialist en dies meer. Dat moet je doen opdat de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (dat je vervangingsinkomen uitkeert) je actuele situatie beter kan inschatten. Ben je bijvoorbeeld een dakwerker en heb je bij de einddatum op je formulier arbeidsongeschiktheid nog steeds last van een duizelig gevoel in je hoofd na pakweg een auto-ongeval, dan kan je uiteraard niet terug aan de slag.

Maandag 25 April 2016 om 15:20

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //