Om welke redenen kan je ontslagen worden?

Hoe bont moet je het maken voor je werkgever je op straat zet? Dit zijn de meest voorkomende redenen voor dringend ontslag.

Om welke redenen kan je ontslagen worden?

Onder dringende reden wordt verstaan: de ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Je werkgever hoeft in dit geval geen opzegtermijn of -vergoeding in acht te nemen. Wel moet hij het bestaan van de dringende reden kunnen bewijzen, en hij is ook verplicht om het ontslag te motiveren.

 

Fraude

Volgens Nederlands onderzoek is fraude de meest voorkomende reden voor een bliksemontslag. Nogal wat werknemers zouden zich bezondigen aan fraude in de breedste zin van het woord. Ze geven bijvoorbeeld onterechte kostendeclaraties in, of ze vervalsen het aantal overuren dat ze gewerkt hebben. Hogeropgeleide werknemers zouden meer frauderen dan lager opgeleiden.

 

Diefstal

Of het nu om een nietjesmachine gaat of om de dagopbrengst uit de kassa, diefstal is op zich altijd een reden voor dringend ontslag. Het zorgt immers voor een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer. Dat is ook de reden waarom een ‘tweede kans’ hier minder vaak voorkomt.

 

Herhaaldelijk afwezig zijn

Een werknemer die systematisch te laat komt op het werk of zelfs zijn kat durft te sturen, heeft veel kans om op een dag een ontslagbrief op zijn bureau te vinden. Laatkomers zijn een grote ergernis bij bedrijven, net als werknemers die om de haverklap pauzeren en hun werk niet gedaan krijgen.

 

Insubordinatie

Insubordiwatte? Deze term is eigenlijk afkomstig uit het leger en duidt op een ondergeschikte die weigert een direct bevel van zijn overste uit te voeren. In arbeidstermen: werkweigering. Dit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer weigert een taak uit te voeren die tot zijn normale takenpakket behoort. Het kan ook op iemand slaan die zich ziek meldt, maar volgens de controlearts kerngezond is.

 

Agressief gedrag

Een werkvloer is een microkosmos waar verschillende karakters acht uur per dag samenleven. Bij sommige werknemers kookt het potje al eens over, maar in dat geval is een ontslag op staande voet nooit ver weg. Agressie blijft overigens niet beperkt tot fysiek geweld, maar heeft ook betrekking op het uitschelden van collega’s of het verbaal bedreigen van de baas.

 

Oneerlijke concurrentie

Ondernemingen moeten al elke dag de concurrentiestrijd met andere bedrijven aangaan. Als de concurrentie dan ook nog eens uit de eigen gelederen komt, is dat de druppel die de ontslagemmer doet overlopen. Denk daarbij ook aan werknemers die vertrouwelijke bedrijfsinformatie doorspelen aan de concurrentie.

 

Alcohol- en drugsmisbruik

Dat een buschauffeur de laan uitvliegt als hij positief test tijdens de werkuren, is duidelijk. Maar ook werknemers die zich op het bedrijfsfeestje lazarus drinken en zich grondig misdragen, riskeren hun werk te verliezen.

 

Ongeoorloofd internetgebruik

Mensen die erg veel privé internetten tijdens de werkuren, vragen er een beetje om. Om nog maar te zwijgen van de werknemers die naar porno- of goksites surfen of hun eigen werkgever te kakken zetten op hun Facebook-pagina.

Zaterdag 14 Januari 2017 om 14:0

Gerlinde De Bruycker

// //
// // //
// // // //