Ooit al gehoord van slashers?

Beenhouwer/muzikant? Tuinondernemer/leerkracht? Of copywriter/blogger? Slashers zijn een trend. De huidige generatie beperkt zich niet langer tot één stiel. Ze zijn producer/loodgieter of model/eventmanager. 

Ooit al gehoord van slashers?

Als jij de vraag ‘wat doe je in het dagelijkse leven?’ niet in één zin kan beantwoorden, ben je waarschijnlijk een slasher. Marci Alboher legt de term voor het eerst vast in 2007 met haar boek One person/multiple careers.

 

Bijklussen bestaat al jaren, maar het verschil met slashers is dat ze trots zijn op hun werk, en niet verstoppen dat ze op zaterdag ook nog bijverdienen. Ze leiden een volledig leven en hebben verschillende interesses . Ze laten geen hobby’s achterwege. Slashers zijn op zoek naar authenticiteit, en niet enkel een manier om de rekeningen te betalen. In de plaats van een horizontale carrière, denken ze breed en kiezen voor een verticaal pad voor hun loopbaan.

 

Meer mensen werken parttime en combineren parttime jobs, evenals jobdelen en interimwerk. Door de recessie zijn er minder vaste, voltijdse jobs en meer tijdelijke jobs en meer losse contracten. Werknemers hebben tegenwoordig andere verwachtingen en hangen minder vast aan het ideaal van één leven-één job.

 

De technologische vooruitgang en de opkomst van internet bevordert creativiteit en laat ons ruimte. Alboher noemt het ‘de democratisering van de creatieve sector’. Waar je vroeger naar een filmstudio moest om te kunnen regisseren, monteren of met geluid te prutsen, kan je dat nu allemaal achter je eigen computer.

 

Ook de trend van meer flexibiliteit op het werk creëert tijd en ruimte om meerdere interesses te ontplooien. Je kan, omdat je steeds online bent, meerdere dingen tegelijkertijd doen.

 

Door de economische crisis wordt diversifiëren binnen verschillende jobdomeinen als een soort van jobzekerheid gezien. Valt een van je jobs weg, dan heb je nog wat achter de hand. Voor vrouwen is slashen ook een manier om de nog steeds bestaande loonkloof te dichten.

 

Aan slashen zijn natuurlijk ook nadelen verbonden. Slashers zijn met heel veel zaken tegelijkertijd bezig en kunnen zich zo minder specialiseren. Ook zijn ze niet altijd met de volle honderd procent bij de zaak. Slashers zijn duizendpoten die steeds twee of drie dingen tegelijkertijd doen. Het gevaar bestaat dat sommige opdrachten dan minder goed worden uitgevoerd.

 

 Meer info: www.heymarci.com

Donderdag 19 Mei 2016 om 18:1

Eveline Janssens/foto Marcia Ciriello

// //
// // //
// // // //