Ook starters recht op vakantie: 3 maanden werken = 1 week verlof

Ooit heeft een slimme werkgever - of was het een politicus?- bedacht dat het een forse besparing zou opleveren als jongeren tijdens hun eerste werkjaar geen vakantie mochten opnemen. En aldus geschiedde, maar die vlieger gaat dankzij Europa niet langer op.

Ook starters recht op vakantie: 3 maanden werken = 1 week verlof

In België was tot voor kort de regel van kracht dat je recht op vakantie moest opbouwen. In je eerste jaar had je dus simpelweg geen recht op vakantie, maar het aantal gepresteerde werkdagen bepaalde wel hoeveel vakantie je in het jaar daarop kreeg.

 

Vergulde pil

Om de nieuwkomers niet meteen te ontmoedigen, werd de pil nog wat verguld met de invoering van de 'jeugdvakantie'. Dat was op zich heel sympathiek, maar het vakantiegeld kwam van de RVA en lag heel wat lager dan je gebruikelijke loon (65%). Bovendien konden alleen starters jonger dan 25 jaar gebruik maken van de regeling.

 

Merci, Europa!

Onder druk van de Europese Commissie is dat compromis à la Belge afgevoerd. Vandaag heeft een beginnende werknemer per periode van drie gewerkte maanden recht op een week vakantie, die hij kan opnemen vanaf de laatste week van die periode. Bovendien ontvang je bij wijze van vakantiegeld je gebruikelijke loon.

 

Meer info?

Donderdag 26 Maart 2015 om 13:43

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //