Ook twintigers krijgen burn-out

Denk je dat een burn-out enkel zwaar overwerkte veertigers of vijftigers overkomt? Fout gedacht, ook meer en meer twintigers raken uitgeblust. Hoe komt dat?

Ook twintigers krijgen burn-out

Oorzaak 1: werkgever verwacht te veel

Statistieken over beroepsziekten zoals stress, burn-out en depressie zijn moeilijk te vinden. Maar uit getuigenissen van hulpverleners en slachtoffers blijkt wel degelijk dat burn-out ook steeds vaker bij twintigers voorkomt. Volgens de Dublin Stichting die in 2010 een enquête deed over de arbeidsomstandigheden in Europa zit het gewijzigde verwachtingspatroon daar voor veel tussen:

  • Voor 67% van de werknemers hangt het werkritme steeds meer af van dringende opdrachten die dadelijk moeten worden uitgevoerd.
  • Het aantal werknemers van wie het werkritme rechtstreeks afhangt van de controle van hun chef is gestegen van 33% in 2000 tot 37% in 2010.
  • Het aantal werknemers dat strikte kwaliteitsnormen moet eerbiedigen, is gestegen van 69% tot 74%.

Met andere woorden: de verwachtingen zijn hoger gespannen. En als je nog geen professionele ervaring hebt, is het wellicht moeilijker om daarmee om te aan dan voor wie wel al veel watertjes doorzwommen heeft.

 

Oorzaak 2: twintiger legt zelf de lat te hoog

Een andere verklaring is dat jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt zich erg graag willen bewijzen. Na een succesvolle studie is het niet denkbeeldig dat je wil aantonen dat je ook professioneel hoge ogen zult gooien. En als je aan de slag kan bij bedrijven met een forse reputatie in het begeleiden van jong talent naar een topcarrière – denk aan Procter & Gamble, Unilever of Deloitte - loert al snel het gevaar dat je werkweken van 70 uur klopt “omdat het zo hoort”. Een belangrijke valkuil is ook dat je, zodra je zelf geld begint te verdienen, snel dingen wil kopen die bewijzen dat je het materieel goed hebt. Ook perfectionisme en geen ‘nee’ kunnen zeggen zadelen je als twintiger op met het gevoel dat je de lat erg hoog moet leggen.

 

Oorzaak 3: altijd en overal bereikbaar

Een burn-out kan volgens recente onderzoeken ook voortvloeien uit een soort dwang om continu online te zijn. Vooral twintigers stellen geen grenzen aan het steeds maar doorgaan met laptops, smartphones en andere blackberry’s. En op een gegeven ogenblik wreekt zich dat.

 

Advies: bekijk het totaalplaatje!

Specialisten wijzen er ten slotte op dat er weliswaar algemene oorzaken zijn die het toenemende aantal burn-outs bij twintigers kunnen verklaren, maar dat elk geval apart moet worden bekeken. Het is immers niet alleen door te hard te werken dat je opgebrand kan raken, maar bijvoorbeeld ook door langdurige relatieproblemen of omdat je zelf de druk onderschat hebt die gepaard gaat met de job van je dromen. Zo zijn er diverse gevallen bekend van jongeren die heel graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en aan de slag gaan met jongeren in een probleemsituatie, maar na een aantal maanden pas beseffen hoe zwaar het is om dag in dag uit een luisterend oor te moeten hebben

Woensdag 3 Juni 2015 om 9:26

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //