Pas aan het werk en toch met vakantie?

Als je pas begint te werken heb je meestal maar een beperkt aantal vakantiedagen die je bij je werkgever kan opnemen. Maar wist je dat je daarnaast soms recht hebt op een aantal dagen jeugdvakantie? Wat moet je daarvan weten?

Pas aan het werk en toch met vakantie?

Het aantal dagen wettelijke vakantie dat je als werknemer hebt, hangt af van hoeveel je gewerkt hebt in het voorbije jaar. Heb je bijvoorbeeld in 2016 het hele jaar gewerkt, dan heb je in principe recht op vier weken betaalde vakantie in 2017. Werkte je maar drie maanden in het voorbije jaar, dan heb je meestal maar recht op één week betaalde vakantie. Dat alles betekent dan ook dat je het jaar volgend op dat waarin je begon te werken veelal maar een beperkt aantal dagen wettelijke vakantie hebt.

 

Je hebt recht op jeugdvakantie

Wat wel eens wordt vergeten, is dat je als startend werknemer bovenop de wettelijke vakantie ook nog recht hebt op een aantal dagen jeugdvakantie. Op deze dagen kan je ook gewoon thuisblijven van het werk. Je werkgever moet je voor deze dagen niet betalen, de vakantiekas (voor arbeiders) al evenmin. Je kan wel aanspraak maken op een vergoeding ten laste van de werkloosheidsverzekering. Die bedraagt meer bepaald 65 % van je (begrensd) loon. Hou er overigens rekening mee dat je niet verplicht bent de dagen op te nemen. Je mag dus ook beslissen gewoon te blijven werken en geen jeugdvakantie op te nemen.

 

Er zijn enkele voorwaarden

Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag je op 31 december van het vakantiedienstjaar (dat is het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin je de vakantie neemt) de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben. Bovendien moet je in de loop van het vakantiedienstjaar je studies (of opleiding) hebben beëindigd. Je moet in het vakantiedienstjaar ook een minimum aantal dagen hebben gewerkt. Meer bepaald moet je  gedurende ten minste één maand verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet ten minste 13 arbeidsdagen in de zin van de werkloosheidsreglementering bevatten.

 

Hoeveel dagen kan je nemen en wanneer?

Je kan de jeugdvakantie alleen maar opnemen tijdens een tewerkstelling als loontrekkende en na je dagen wettelijke vakantie te hebben opgenomen. De dagen moet je vastleggen in onderling akkoord met je werkgever. Je hebt recht op maximaal 4 weken jeugdvakantie, te verminderen met de gewone vakantiedagen waarop je recht hebt. Je mag met andere woorden zoveel dagen jeugdvakantie opnemen tot je totale vakantieperiode 4 weken bedraagt.

Donderdag 26 Januari 2017 om 16:0

Jan Roodhooft

// //
// // //
// // // //