PhD’s in Transition: wat is de waarde van een doctoraat buiten de universiteit?

Geeft het behalen van een doctoraat je meer kansen op een job buiten de academische wereld? ECOOM UGent (het Expertisecentrum voor O & O Monitoring) klopte aan bij 30 beleidsmakers en vroeg hen in een reeks interviews naar hun ervaringen en visie over de meerwaarde van het doctoraat voor hun sector.

PhD’s in Transition: wat is de waarde van een doctoraat buiten de universiteit?

Interviewreeks met tweeledige doelstelling

“De doelstelling van deze interviewreeks is tweeledig”, zegt professor Frederik Anseel, die samen met Katia Levecque en Lieze Stassen het onderzoek voerde. “Enerzijds willen we een ongezouten en eerlijke kijk bieden op de arbeidsmarktposities door alle stakeholders zelf aan het woord te laten. Anderzijds bevat de interviewreeks handige tips en suggesties voor doctoraathouders en -studenten die hen kunnen helpen om de meerwaarde van hun doctoraat beter uit te spelen in hun loopbaan.”

 

Steeds meer doctoraten

Het aantal doctoraten zit al enkele jaren in de lift. In september 2013 kopten zowel De Tijd, De Morgen, als De StandaardVlaamse doctoraten in tien jaar verdubbeld”. Het aantal vaste posities binnen de universiteiten heeft dit groeitempo echter niet gevolgd, waardoor steeds meer jonge onderzoekers hun loopbaan uitbouwen buiten de universiteit. Een minderheid van de gedoctoreerden blijft in de academische wereld, terwijl de meerderheid aan de slag gaat bij de overheid, de bedrijfswereld of de dienstensector.

 

Ongewone positie

Pas gedoctoreerden bevinden zich volgens de onderzoekers in een wat ongewone positie op de arbeidsmarkt. “Sommigen begraven hun oorspronkelijke droom om een academische loopbaan uit te bouwen en zoeken onmiddellijk alternatieve perspectieven op de arbeidsmarkt”, geeft Frederik Anseel nog aan. “Anderen starten na het doctoraat een postdoc-mandaat, wat aan veel universiteiten een voorwaarde is om door te stromen naar een vaste positie als professor. Dit is echter een onzekere functie, aangezien vandaag slechts 3% van de postdocs een vaste positie weet te bemachtigen aan een Vlaamse universiteit. Een derde groep tenslotte startte sowieso een doctoraat met het idee om op de niet-academische arbeidsmarkt te solliciteren. Zij stuiten soms op vooroordelen en vragen zich af hoe zich te positioneren om de meerwaarde van hun behaalde doctoraatsdiploma beter in de verf te zetten.”

 

Ongecensureerde kijk

De interviews bieden een  ongecensureerde kijk van beleidsmakers binnen de overheid, profit- en non-profitsector op sollicitanten met een doctoraat. De onderzoekers interviewden zowel managers of bestuurders met een directiefunctie en project-, HR- en R&D-managers als partners of zelfstandigen van een private onderneming, senior onderzoekers, afgevaardigden uit de politieke wereld, arbeidsmarktexperten en ervaringsdeskundigen. Allen hebben specifieke ervaringen met gedoctoreerden op de arbeidsmarkt, al dan niet omdat ze zelf een doctoraat behaalden, en getuigen vanuit hun perspectief.

Woensdag 24 Augustus 2016 om 20:30

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //