Pikt robotisering echt miljoenen jobs in?

Recent publiceerde het Amerikaanse zakenblad Forbes een artikel met de melding dat het Californische Cafe X de koffie niet langer laat maken door barista’s met een hipsterbaard, maar door een robot.

Pikt robotisering echt miljoenen jobs in?

Het was nog maar eens koren op de molen van allen die beweren dat de robotisering miljoenen jobs zal inpikken. De wereld is in dat opzicht steeds meer in twee gedeeld, want terwijl de enen beweren dat de robotisering miljoenen jobs zal doen verdwijnen, wijzen anderen er fijntjes op dat de werkloosheid het laagst is in landen waar de robotisering al het verst is doorgedrongen.

 

Ook Frank Van Massenhove stond in De Tijd van 11 februari in een interessant opiniestuk stil bij de kwestie. In deze onzekere tijden is eigenlijk niets te voorspellen, maar dat over het onderwerp nog veel inkt zal vloeien, staat wel als een paal boven water.

De Nederlandse arbeidssocioloog Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is bijvoorbeeld iemand die zich mateloos ergert aan alle berichten die het hebben over massale jobvernietiging door robots. 

 

“Al die berichten boezemen de mensen nodeloos angst in”, poneert hij in een artikel in Socio-Economic Review.  “Want door de robots verdwijnen niet alleen banen, ze zorgen ook voor nieuwe werkgelegenheid. We moeten weg uit die zwart-witdiscussie en kijken hoe groepen die overbodig dreigen te worden toch mee kunnen blijven doen.”

 

Dekker zegt dat alle mediaheisa over de robotisering niet kan verdoezelen dat werkgevers nog altijd niet warm lopen om in vooralsnog peperdure robots te investeren. “Slechts 1% van de werkgevers heeft de afgelopen twee jaar een robot op de werkplek ingevoerd. Dat is een feit dat veel te weinig aandacht krijgt. We moeten mensen kennis laten maken met robots, zodat de angst, die overigens het grootst is in de landen waar het economisch minder goed gaat, ervoor afneemt.” Uit een onderzoek dat hij in twintig landen voerde blijkt dat die angst trouwens minder groot is bij mensen die al met robots hebben gewerkt.  “Een robot of een apparaat pikt nooit hele functies in, hij neemt taken over”, betoogt hij ook nog. “Het slim combineren van de overige taken, creëert nieuwe functies.” 

Zaterdag 11 Maart 2017 om 15:0

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //