Professionele bachelors vinden snelst eerste job

De werkloosheid bij jongeren neemt toe, maar de schoolverlaters van 2011 doen het al bij al goed op de arbeidsmarkt. Ongeveer 90% was een jaar na afstuderen aan de slag, blijkt uit een rapport van de VDAB.

Professionele bachelors vinden snelst eerste job

De studiekeuze blijkt eens te meer doorslaggevend voor de kansen van jongeren om op korte termijn een eerste job te vinden. Wie de schooldeuren na de middelbare school achter zich dichttrekt, kan maar beter een TSO- of BSO-diploma op zak hebben. Jongeren die passen voor hogere studies na een ASO-opleiding komen veel minder vlot aan de bak.

 

Bachelors: toegepaste informatica en elektromechanica scoren best

Opvallend, professionele bachelors hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt. De reden? Deze praktijkgerichte opleidingen op hoog niveau leiden in veel gevallen naar echte knelpuntberoepen, waar de nood aan verse krachten hoog is. Met name in de gezondheidszorg (verpleegkunde) en op technische afdelingen is de nood hoog en hebben nieuwkomers de jobs voor het uitkiezen. De opleidingen toegepaste informatica en elektromechanica zijn echte toppers.  Meer nog: er is absoluut ruimte voor een nog veel grotere instroom, met name als het om technische opleidingen op bachelorniveau gaat. Omdat meisjes traditiegetrouw eerder kiezen voor de 'zachtere' opleidingen, suggereert de VDAB-studie dat ook jongens met een diploma ASO op zak moeten gestimuleerd worden om voor deze studierichtingen te kiezen.

Masters: wetenschappen en gezondheidszorg

Het succes van de professionele bachelors betekent overigens niet dat masters niet meer gegeerd zijn. Heel wat opleidingen op dit niveau bieden net zo goed werkzekerheid, met name de opleidingen die naar een job in de gezondheidszorg of een technisch beroep leiden. Opleidingen met een algemener profiel, zoals geschiedenis of culturele studies, sluiten wat minder goed aan op de arbeidsmarkt. Ook op dit studieniveau luidt de onvermijdelijke conclusie dat een grotere instroom in opleidingen met een focus op wetenschappen, technologie of wiskunde een goede zaak zou zijn. Terwijl bijna 40% van de mannelijke eerstejaars voor deze opleidingen kiezen, ligt het aandeel bij de vrouwen in alle Vlaamse provincies onder 20%.

 

Geen diploma = geen werk

Voor alle studieniveaus geldt de conclusie dat werkgevers niet happig zijn op mensen die hun opleiding niet hebben afgemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor academische bachelors en zeker voor jongeren die het secundair onderwijs verlaten zonder diploma.

 

Bekijk het volledige rapport.

Maandag 6 Mei 2013 om 13:53

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //