Recht op kinderbijslag

Hoe zit dat nu met kinderbijslag? Heb je daar nog recht op of niet?

Recht op kinderbijslag

Tot 31 augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Vanaf 1 september van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt tot en met de maand waarin je kind 25 jaar wordt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag, bijvoorbeeld wanneer je kind nog studeert of ingeschreven is als werkzoekende. In dat laatste geval is het recht op kinderbijslag beperkt tot maximaal één jaar. Let wel: studerende kinderen tussen 18 en 25 jaar verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen.

 

Aanvraag

In principe is het de vader van het kind die de kinderbijslag aanvraagt als hij werknemer, ambtenaar, zelfstandige is of al hij een sociale uitkering ontvangt. In vele gevallen onderzoekt het kinderbijslagfonds jouw recht op kinderbijslag uit eigen beweging op basis van informatie die ze zelf ontvangt van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid of van een andere kinderbijslagfonds of een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Als je jouw fonds niet kent, vraag dan de naam aan je (laatste) werkgever of aan FAMIFED op 0800 944 34. Op de website van FAMIFED is een overzicht te vinden van de kinderbijslagfondsen.

 

Uitbetaling

Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag. Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand die volgt op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt dan een maand later.

 

Bedrag

Het bedrag van uw kinderbijslag hangt af van de samenstelling en de werksituatie van je gezin. Enkele voorbeelden:

  • Voor kinderen met een beperking heb je recht op een extra toelage, tot het kind 21 jaar wordt. Vanaf 21 jaar vervalt de toelage. Ook de kinderbijslag zelf kan dan wegvallen, tenzij het kind voldoet aan de algemene voorwaarden die voor alle kinderen tussen 18 en 25 jaar van toepassing zijn (zie hoger).
  • Als eenoudergezin heb je naast de basiskinderbijslag ook recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen.

Op de website van FAMIFED kan je de kinderbijslag berekenen via een simulatietool.

In de maand juli wordt de kinderbijslag aangevuld met een schoolpremie, een extra premie voor ouders om de kosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten.

 

Meer info:

www.vlaanderen.be

www.famifed.be

Dinsdag 2 Februari 2016 om 2:2

// //
// // //
// // // //