SMART-doelstellingen helpen je professionele carrière beter vooruit !

Om professioneel hoog te scoren moet je duidelijke doelstellingen formuleren. Als je die onderwerpt aan de SMART-checklist – zijn ze Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden? – heb je meer kans om ze waar te maken.

SMART-doelstellingen helpen je professionele carrière beter vooruit !

Doelstellingen vaak te vrijblijvend

Dat je in je professionele loopbaan geen successen kan behalen als je geen duidelijke doelen stelt, lijkt op het intrappen van een open deur. Toch blijkt in de praktijk vaak dat medewerkers én leidinggevenden hun doelstellingen vaak te vrijblijvend formuleren, zodat ze meer weg hebben van wensen, intenties of goede voornemens. Om doelstellingen op papier te zetten of uit te spreken die je professioneel echt vooruithelpen, is het dan ook aangewezen de SMART-checklist voor ogen te houden. Als doelstellingen met die checklist rekening houden, zullen ze je gedrag sturen in de richting van wat je wil bereiken.

 

Specifiek en meetbaar

Vage doelstellingen zijn vaak niet meer dan een wens om de huidige situatie te veranderen. Een doelstelling als “we moeten klantgerichter worden”, is bijvoorbeeld niet concreet genoeg. Een doelstelling moet specifiek zeggen wat je wil bereiken en waarom. En bovendien moet de formulering ook al zeggen met wie je zal samenwerken om het doel te bereiken. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het gemakkelijker om ze te realiseren. Ook de meetbaarheid is erg belangrijk. Er is een systeem, methode en procedure nodig om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Het meer centraal stellen van de klanten kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het aantal klachten. Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren inspanningen.

 

Aanvaardbaar en realistisch

Het is onmogelijk doelstellingen waar te maken als er geen draagvlak voor bestaat. Doelstellingen moeten voor de betrokkenen aanvaardbaar zijn en ze moeten bereid zijn zich tot inspanningen te verbinden om de doelstelling te halen.  Als leidinggevende kan je het draagvlak vergroten  door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling en ze daarbij echt inspraak te geven.  Tegelijk weet het kleinste kind dat het geen zin heeft om doelstellingen te formuleren die sowieso niet haalbaar zijn. Zoals een hoogspringer moeilijk het doel kan uitspreken dat hij of zij in één jaar tien centimeter hoger zal springen, moet je ook bij het formuleren van doelstellingen realistisch blijven. Maar een te gemakkelijk doel is ook niet interessant, omdat het mensen onvoldoende uitdaagt. Het is dus belangrijk daar een evenwicht in te vinden.

 

Tijdgebonden

Doelstellingen moeten worden gehaald in een bepaalde periode en zijn dus tijdgebonden. Als je als verkoopmanager bij een retailer de doelstelling formuleert om “op termijn” 10% van de verkoop te realiseren via onlinebestellingen is dat weer te vaag. Er moet dus een tijd op het doel staan. Dat geldt ook als je voor jezelf een carrièreplan hebt uitgetekend. “Ik wil een leuke job”, zonder specifiek te zijn, dat niet te meten en er geen tijd op te plakken is geen SMART-doelstelling. “Binnen 5 jaar wil ik projectmanager  die verantwoordelijk is voor IT-projecten van meer dan 500.000 euro” is wel een doelstelling waarop de SMART-checklist is toegepast.

Dinsdag 4 Februari 2014 om 13:9

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //