Solliciteren bij de EU: procedure duurt minstens 9 maanden

Solliciteren voor een baan bij de Europese Unie is een ware uitdaging maar je bent dan ook in de running voor één van de meest veelbelovende - en goed betaalde -  carrières.  Wie het tot Europees ambtenaar wil schoppen, moet zich bewijzen in een open competitie.

Solliciteren bij de EU: procedure duurt minstens 9 maanden

Om aan dat ‘concours’ te mogen deelnemen, moeten vooraf enkele voorwaarden vervuld zijn. Sollicitanten moeten de nationaliteit hebben van een EU-land en over hun volledige burgerrechten beschikken.

 

Talenkennis: één EU-taal + vloeiend Engels, Frans of Duits

Daarnaast zijn er enkele opvallende taalvoorwaarden. Zo moet een kandidaat een grondige kennis hebben van één van de officiële EU-talen en een voldoende kennis van een tweede taal. Ten minste één van deze tweede talen moet Engels, Frans of Duits zijn.  De volgorde mag je zelf bepalen. Praat je als Engelstalige bijvoorbeeld ook een (heel) goed mondje Spaans, dan kan je de volgorde ook omdraaien. Je kan dan Engels als tweede (voldoende) taal nemen, en Spaans als eerste. De vereiste minimumopleiding hangt af van de functie waarvoor je solliciteert. Voor alle universitaire functies, zoals administrateur, is een universitaire opleiding van minimum drie jaar vereist. Voor niet-universitaire functies is minstens een diploma middelbaar onderwijs nodig.

 

EU zoekt bouwspecialisten, onderzoekers...

Dit jaar rekruteert de EU onder meer heel wat bouwspecialisten  (gespecialiseerd in veiligheid en nieuwe bouwtechnieken), wetenschappelijke onderzoekers en  specialisten in uiteenlopende domeinen zoals recht, communicatie en internationale politiek.

 

5 tot 9 maanden

De hele procedure- vanaf de aanmelding tot de finale selectie- neemt tussen de 5 en 9 maanden in beslag.  Afhankelijk van het functieprofiel kan de selectie een beetje anders verlopen.

 

Maand 1:

Tussen de bekendmaking van een selectieconcours en het afsluiten van de inschrijvingen, verloopt er meestal een maand. In die periode kunnen kandidaten zich laten registreren via de website van het selectiebureau EPSO, de Europese evenknie van Selor.

 

Maand 2 en 3: 

Na de registratie van je kandidatuur ontvang je een uitnodiging voor een eerste reeks testen. Die moeten afgelegd worden in een door EPSO erkend centrum.  Hierbij wordt onderzocht of de kandidaat kan toegelaten worden tot de volgende fase. Deze testen gaan onder meer het analytisch vermogen van de kandidaat na. Kan hij of zij bij ingewikkelde problemen creatieve en praktische oplossingen bedenken? Ook kwaliteits-en resultaatgericht werken komt aan bod, naast communicatievaardigheden (mondeling en geschreven), de veerkracht, het vermogen om prioriteiten te stellen en de wil om continu bij te leren.  De situatietest gebeurt telkens in de tweede taal die je hebt opgegeven.

 

Maand 5 tot 8:

Het assessment bestaat uit 2 sessies, die allebei in je tweede taal gebeuren. In het eerste deel krijg je een concrete casus uit het domein waarvoor je solliciteert (bouwkunde, rechten... ) Je moet dan onder meer een diepteanalyse uitvoeren en een rapport met je bevindingen uitschrijven.  De tweede sessie van het assessment omvat onder meer een groepsopdracht. Hierbij wordt gepeild naar de managementkwaliteiten, communicatie- en analysevaardigheden, het functioneren in team, stressbestendigheid enz.

 

Maand 9:

Wie overal succesvol doorheen spartelde, krijgt als beloning een stek op de wervingsreservelijst van de EU. Instellingen die iemand willen in dienst nemen, doen op deze reservebank beroep om kandidaten uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

 

Met andere woorden: nog even geduld.


www.europa.eu/epso 

Donderdag 12 Maart 2015 om 11:5

Kari Van Hoorick

// //
// // //
// // // //