Tips en advies voor sollicitanten

Waarom wordt een bedrijf achter een vacature niet met naam genoemd, vraag je je als sollicitant al eens af?

Tips en advies voor sollicitanten

De reden kan tweeërlei zijn: ofwel is het bedrijf in kwestie op zoek naar een vervanger voor diegene die de job nu uitvoert, en wil het dit in discretie doen. Ofwel verkiest het bedrijf om meerdere aanwervingskanalen in te zetten, en zijn dus verschillende kantoren (interim- of selectiekantoren) met één en dezelfde vacature aan de slag.

 

Als sollicitant heb je in zo’n geval dus meerdere kansen om voorgesteld te worden, toch zouden we hier pleiten voor open en eerlijke communicatie: stelt een kantoor jou een functie voor waarvoor je al in de running bent via een ander kantoor, meld dit dan. Het kantoor zal dit alleen maar appreciëren.

Als je het niet meldt en het kantoor komt via zijn klant te weten dat je er al bent voorgesteld, dan heb je alvast niet gescoord en mag je een nieuw vacaturevoorstel van ze misschien wel vergeten.

 

Wil je als kandidaat-werkzoekende zelf in de anonimiteit blijven, om je werkgever niet onnodig ongerust te maken en het gevaar om aan de kant gezet te worden te vermijden, dan bespeel je best de kanalen van een selectiekantoor.

Discretie is een wettelijke verplichting ter bescherming van de sollicitant, dus daarmee loop je alvast geen gevaar. Bespreek wel goed de selectieprocedure, want sommige kantoren zouden anders wel eens met je cv durven uitpakken bij bedrijven als lokmiddel.

Het is evident dat je ook altijd best inschat in hoeverre de potentiële nieuwe werkgever al dan niet in (nauw) verband staat met je huidige werkgever. Want soms liggen er onzichtbare communicatielijnen, en ondernemers helpen mekaar al eens (zeker in aanverwante branches), hou daar dus rekening mee.

 

Meer weten? Lees verder op Streekpersoneel.be

Maandag 9 Mei 2016 om 14:41

Luc Deraedt (JongeRaven/SterkeRaven)

// //
// // //
// // // //