Uitzendkracht met een contract van onbepaalde duur: is dat mogelijk?

Je bent aan de slag als uitzendkracht? Dan moet je zeker verder lezen want één en ander staat te veranderen, namelijk het feit dat je als uitzendkracht ook over een contract van onbepaalde duur zou kunnen beschikken.

Uitzendkracht met een contract van onbepaalde duur: is dat mogelijk?

Een contract van onbepaalde duur als uitzendkracht, is dat niet tegenstrijdig? Dat hangt er vanaf hoe je de dingen bekijkt. Het gaat hier om een contract van onbepaalde duur tussen jou en het uitzendbureau waar je aan de slag bent, niet tussen jou en de werkgever waar je door het uitzendbureau bent gedetacheerd. Vakbonden en werkgevers zijn ondertussen druk in de weer om één en ander in vaste vorm te gieten.

 

Inhaalbeweging

Een uitzendkracht met een vast contract lijkt een vreemd gegeven, maar dat is het  helemaal niet. Integendeel, ons landje hinkt op dat vlak achterop want in onder meer Frankrijk, Duitsland of Nederland kan dit al langer. De wet Peeters rond werkbaar en wendbaar werk maakt nu een opening om naar dit soort contracten van onbepaalde duur toe te werken. Voor jou als uitzendkracht zijn er alvast heel wat voordelen aan verbonden indien de kogel definitief door de kerk gaat. Als uitzendkracht kan je dan immers terugvallen op de zekerheid van een vast contract. De voordelen daarvan kan je je al inbeelden. Een hypothecaire lening bijvoorbeeld. Daarvoor kom je met een vast contract een stuk verder dan met een tijdelijk contract. En dat is nog maar één voorbeeld. Val je ziek tussen jobs? Dan heb je recht op die zaken waarop een voltijds werknemer eveneens recht heeft. Zit je tussen uitzendjobs bij het uitzendkantoor waar je aan de slag bent, dan heb je in principe recht op een minimumloon.

 

Marktwaarde

Maar er is meer. Je krijgt een nauwere band met het uitzendbedrijf en het uitzendbedrijf kan ook in jou investeren op lange termijn, bijvoorbeeld op het vlak van training en bijscholing. Zo blijft ook je marktwaarde een stuk hoger. De hamvraag: als dit er definitief doorkomt, heeft dan elke uitzendkracht recht op zo’n contract van onbepaalde duur? Wel, het zal in principe aan het uitzendbedrijf zijn om uit te maken aan wie ze wel of niet een contract van onbepaalde duur geven. Net zoals dat bij een werkgever het geval is. Het hoeft niet gezegd dat dit soort contracten van onbepaalde duur dan ook eerder zal weggelegd zijn voor uitzendkrachten met een gespecialiseerd profiel, doorgaans in knelpuntberoepen zoals technici of ingenieurs. Niets belet echter dat wanneer jij een algemeen profiel hebt, maar ongelooflijk goed in je vak bent, dat jij vroeg of laat ook zo’n contract van onbepaalde duur onder de neus zal geschoven krijgen. Het lijkt alvast een sterk idee in een zich steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt. Wordt vervolgd.

Zondag 12 November 2017 om 15:0

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //