Verhoog je kansen op een job! Leer een TED-lezing geven

Als je pas afgestudeerd bent of zelfs als je nog studeert, dan doe je er goed aan om snel te leren hoe je een TED-lezing kan geven. We leggen hieronder uit waarom.

Verhoog je kansen op een job! Leer een TED-lezing geven

Sterke presentaties geven wordt een kerncompetentie

De situatie op de arbeidsmarkt is voor pas afgestudeerden nog altijd niet rooskleurig. Om toch te kunnen profiteren van de signalen van de heropleving zal je potentiële werkgevers niet alleen moeten overtuigen van je vakkennis maar ook van andere skills. Eén van de belangrijkste daarvan is het geven van sterke presentaties waarmee je kort en krachtig de vinger op bepaalde wonden kan leggen en meteen ook oplossingen kan aanreiken. Dat zijn net de kenmerken van de befaamde TED-talks.

 

TED-talks: vernieuwend en steeds populairder

TED is een letterwoord voor Technology, Entertainment, Design. Dat waren de drie vakgebieden waarrond vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw door oprichter Richard Wurman elk jaar een vierdaagse bijeenkomst werd georganiseerd. Sprekers van diverse pluimage kregen daarbij de kans om in maximaal 18 minuten een presentatie te geven over hun expertise, over een bepaald project of over een idee waarover naar hun mening ook de rest van de wereld op de hoogte moest zijn. In 2002 kwam het concept in handen van de stichting van Chris Anderson, onder meer bekend van zijn boek The long tail, waarin hij jaren geleden al uit de doeken deed hoe e-commerce de retailwereld zou veranderen. De afgelopen tien jaar zijn de TED-x bijeenkomsten, zoals ze ondertussen heten, volgens het zelfde concept – ontmoetingsplaatsen voor inspirerende en creatieve mensen – in de hele wereld uitgegroeid tot een megahit. Vooral omdat ze relatief onbekende mensen een platform geven met presentaties die via internet in heel de wereld kunnen worden bekeken en omdat ze problemen in de maatschappij van vandaag én de mogelijke oplossingen daarvoor op een duidelijke manier aankaarten. 

 

Een goede TED-talk heeft enkele duidelijke kenmerken…

Veel TED-toespraken zijn ondertussen miljoenen keren bekeken. De presentaties die het vaakst zijn bekeken, zijn ook uitvoerig geanalyseerd om erachter te komen waarom ze erin geslaagd zijn bij veel mensen een diepe indruk na te laten. De lessen uit die analyses kan ook jij gebruiken om met sterke presentaties voor de dag te komen.  Zo is het belangrijk om de presentatie niet te theoretisch te maken, maar ze juist erg toegankelijk te maken, door duidelijk naar voor te brengen hoe het idee waarrond de presentatie draait kan helpen om een welbepaald probleem op te lossen. Eerst het waarom vertellen en dan pas het wat, is bijvoorbeeld een goede tip. Jezelf kwetsbaar opstellen om zo de toehoorders een gevoel van veiligheid te bezorgen een andere. Want eenmaal ze zich veilig voelen kan je hen als spreker ook verrassen en aan het lachen brengen en zo nog sterker je geloofwaardigheid verhogen. 

 

…waarmee je mogelijke werkgevers kan overtuigen

Door in je begeleidende brief bij je sollicitatie of tijdens het aanwervingsgesprek aan te geven dat je wel eens een TED-lezing wil maken om een problematiek te duiden en er oplossingen voor aan te reiken, zal je zeker je jobkansen verhogen. Het is immers een originele manier om aan te tonen dat je lef hebt en dat je mee bent met wat in de wereld leeft.

Om je eigen analyse te maken van hoe een goede TED-toespraak in elkaar zit en daar lering uit te trekken kan je alvast nog eens de 20 populairste bekijken via deze link : http://www.businessinsider.com/the-20-most-popular-ted-talks-of-all-time-2012-8
 

Dinsdag 4 Februari 2014 om 13:16

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //