Waarom dat dure eindejaarscadeau van je baas je wel eens zuur kan opbreken

Niets leuker dan cadeautjes krijgen (en geven) tijdens het eindejaar. Ook je baas komt mogelijk met een presentje om het jaar in schoonheid af te sluiten. Voor je het openmaakt, moet je echter weten dat zo'n cadeautje van je baas verstrekkende gevolgen kan hebben  zoals bijvoorbeeld een extra toeslag op je loonbriefje.

Waarom dat dure eindejaarscadeau van je baas je wel eens zuur kan opbreken

Paniekaanval

Voor je een paniekaanval krijgt en die fles wijn snel retourneert richting je baas moet je weten dat niet alle geschenken in aanmerking komen voor een overheidstoeslag. Wanneer je een geschenk krijgt dat een bepaald bedrag overschrijdt dan zal dat worden beschouwd als loon en op loon dien je uiteraard steeds overheidstoeslag te betalen. De prijs van een geschenk van je baas voor de feestdagen mag voor de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) in die optiek dan ook niet meer dan 35 euro bedragen. Niet onbelangrijk detail: het gaat hier om het gecumuleerde bedrag op jaarbasis voor alle zogenaamde gelegenheidskosten tezamen van één jaar. Heb je een gezin met kinderen dan komt bovenop dat bedrag van 35 euro voor elk kind ten laste nog eens 35 euro.

 

Vrijgevige baas

Het geschenk dat je baas je geeft, mag in natura, in geld of in de vorm van geschenkbonnen zijn. Vooral de geschenkbonnen dienen nog aan een aantal extra voorwaarden te voldoen. Ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben, ze mogen enkel ingeruild bij bedrijven waarmee jouw baas een akkoord heeft en je mag ze ook niet inwisselen voor geld. Indien niet aan al deze voorwaarden is voldaan, dien je in principe sociale bijdrages te betalen op het bedrag van je geschenk boven de 35 euro. Heb je een vrijgevige baas en krijg je bijvoorbeeld een cadeau van 100 euro dan dien je in functie van je gezinssamenstelling dus extra sociale bijdrages te betalen op een bedrag dat kan oplopen tot 65 euro.

 

Sinterklaas betaalt bedrijfsvoorheffing

Ingewikkeld genoeg? Zet je dan schrap want er komt nog meer. Dit was immers slechts het deel voor de RSZ, het deel dus wat de sociale bijdrages op je loonbriefje betreft. Vervolgens wil de fiscus uiteraard ook zijn deel op het geschenk dat je van je baas kreeg. Voor hen mag het bedrag van je geschenk maximaal 50 euro bedragen om niet te worden belast. Elke onrechtstreekse beloning voor het werk dat je levert, wordt door hen immers als loon beschouwd waarop je in principe bedrijfsvoorheffing en belasting dient te betalen. Tenzij je dus niet boven die grens van 50 euro gaat. Uiteraard zijn er ook daar weer een rist bepalingen zoals het feit dat wanneer je met je kindjes naar het sinterklaasfeest van je baas gaat, dat dan weer niet telt. Ook het feit dat je een gratis koffie of frisdrank uit de automaat haalt op je werk, heeft geen weerslag op die 50 euro. Dat noemt men dan collectieve voordelen in welk geval het voor de overheid onmogelijk is om te achterhalen wie nu eigenlijk hoeveel koffie of frisdrank heeft genuttigd. Ook hier staat die 50 euro voor het gecumuleerde bedrag op jaarbasis. Sinterklaas-, kerst-, of nieuwjaarsgeschenken mogen in totaal dus niet die vijftig euro overschrijden. Ook moeten alle personeelsleden in die optiek hetzelfde voordeel krijgen.

Dinsdag 26 November 2013 om 10:38

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //