Waarom sommige mensen alles bereiken in hun carrière wat ze willen (en anderen niet)

Je hebt van die mensen die professioneel door het leven lijken te glijden en wiens carrière er ééntje uit het boekje is. Vaak is het echter de manier waarop ze hun carrière al dan niet bewust aanpakken die ervoor zorgt dat hen professioneel alles voor de wind gaat.

Waarom sommige mensen alles bereiken in hun carrière wat ze willen (en anderen niet)

Geen twijfel
Mensen met een succesvolle carrière hebben gemeen dat ze hun beperkingen doorgaans enkel ervaren als mentale barrières die ze mits een slimme aanpak kunnen overbruggen. Bovendien stellen ze voor zichzelf duidelijke objectieven. Het antwoord op de vraag waarom ze die objectieven willen bereiken is daarbij belangrijker dan hoe ze die objectieven willen bereiken. Het 'waarom' zorgt immers voor een sterkte story die ze vaak met erg goede argumenten kunnen onderbouwen. Een belangrijke factor om resultaat te genereren in hun carrière is in die context dat succesvolle professionals ook echt geloven in hun objectieven. Ze twijfelen zelden of nooit en zien de dingen die ze zich hebben vooropgesteld als realistische, haalbare objectieven. Dat impliceert echter ook dat ze nooit utopische doelstellingen formuleren. Ze hebben immers heel wat zelfkennis en kunnen hun objectieven daaraan perfect matchen.

Uithoudingsloop in plaats van spurt
Een cruciaal element van achievers is ook dat ze van hun objectieven geen geheim maken. Ze communiceren er met iedereen over en dat helpt hen sneller op weg. Moraal van het verhaal: wanneer niemand weet waar je carrièregewijs naartoe wil, kan ook niemand je verder helpen. Die openheid koppelen ze aan de juiste attitude. Ze gaan niet ten koste van alles voor hun objectieven. Integendeel, ze handelen ethisch en beseffen dat obstakels een wezenlijk deel van hun professionele traject vormen. Ze laten zich echter door niets afschrikken. Hun drang om de vooropgestelde objectieven te halen is immers bijzonder groot. Last but not least: ze maken nooit onrealistische prognoses wanneer het op timing aankomt. Ze eren immers het motto: een carrière is geen spurt, maar een uithoudingsloop.

Maandag 14 September 2015 om 13:18

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //