Wanneer heb je (geen) recht op een sociaal abonnement?

Een sociaal abonnement is vandaag een gebruikelijk extralegaal voordeel. De hamvraag: wanneer heb je er eigenlijk recht op?

Wanneer heb je (geen) recht op een sociaal abonnement?

Voor alle duidelijkheid: een sociaal abonnement is een tegemoetkoming van je baas wanneer je je via het openbaar vervoer (trein, bus) van en naar het werk begeeft. Meestal gebeurt dit onder de vorm van een abonnementsformule, vandaar de naam sociaal abonnement.

 

Trein of bus

Wanneer heb je nu recht op zo'n sociaal abonnement? Wanneer je in loondienst bent en  je je verplaatst van en haar het werk via de trein. Er is in die optiek geen minimumafstand bepaald. In functie van de sector waarin je actief bent, kan die tussenkomst bovendien variëren. Verplaats je jezelf met de bus van en naar het werk dan is weliswaar een minimum van vijf kilometer vereist als afstand (enkele reis) om in aanmerking te komen voor een sociaal abonnement. Afhankelijk van het vervoermiddel dat je gebruikt, gelden er dus andere voorwaarden.

 

De volle pot

De werkgeverstussenkomst varieert naargelang de prijs van het vervoer en de afstand. In concreto is die tussenkomst gelijk aan het bedrag van jouw sociaal abonnement zonder evenwel 75% van de werkelijke prijs te overschrijden. Bovendien heeft je werkgever het recht om zijn of haar tussenkomst uit te breiden tot bijvoorbeeld een 'verhoogd sociaal abonnement'. In dat geval kan je rekenen op de terugbetaling van 100% van jouw sociaal abonnement. Denk echter niet dat je baas dat doet voor jouw mooie ogen. Van zodra je baas bereid is om 80% van je jaarlijks treinabonnement te betalen, past Vadertje Staat de overige 20% bij. Iedereen wint erbij, zoveel is duidelijk.

Woensdag 21 December 2016 om 20:12

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //