Wat als je werkloos bent?

Doel van de werkloosheidsreglementering is de werklozen die, buiten hun schuld om, niet in een nieuwe arbeidsbetrekking kunnen worden ingeschakeld, werkloosheidsuitkeringen toe te kennen ter vervanging van het loon dat zij hebben verloren door onvrijwillig werkloos worden.

Wat als je werkloos bent?

Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen naargelang je situatie.

 

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je bent werkloos na het einde van uw studies.
  • Je wordt werkloos na een arbeidsperiode in loondienst.
  • Je wordt opnieuw werkloos na een onderbreking van de werkloosheid.

Om te weten hoe je het recht op werkloosheidsuitkeringen opent, raadpleeg de brochure op de website van de RVA.

 

Wat zijn je verplichtingen tijdens je werkloosheid?

 

Je moet als werkloze:

  • ingeschreven zijn als werkzoekende
  • een controlekaart bij hebben
  • werkloos geworden zijn door omstandigheden onafhankelijk van jouw wil
  • zonder arbeid en zonder loon zijn
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • arbeidsgeschikt zijn
  • in België verblijven

Voor meer info zie infoblad T52 op de website van de RVA.

Maandag 22 Februari 2016 om 22:2

// //
// // //
// // // //