Wat bij ontslag?

In eenieders carrière komt er wel ergens een moment van ontslag. Misschien heeft je baas je wel bedankt voor bewezen diensten, misschien geef je zelf je ontslag omdat je elders een leukere job hebt gevonden. De hamvraag: hoe zit dat nu wettelijk met ontslag? 

Wat bij ontslag?

Opzeggingstermijn

Heb je een contract van onbepaalde duur dan kan zowel je baas als jijzelf de arbeidsovereenkomst beëindigen, op voorwaarde dat je gedurende een (in de arbeidsovereenkomst) welbepaalde tijd je gebruikelijke prestaties blijft verder zetten (ontslag door opzegging). Dat is de zogenaamde opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn wordt bepaald door de datum waarop de overeenkomst is aangevangen, of jij dan wel je baas de arbeidsovereenkomst hebt beëindigd en ook of je arbeider of bediende bent. Bovendien is het erg belangrijk of je arbeidsovereenkomst is afgesloten voor of na 1 januari 2014. Voor en na die periode gelden immers andere regels omtrent de berekening van de opzeggingstermijn.

 

Opzeggingsvergoeding

Jij of je baas kunnen de arbeidsovereenkomst ook onmiddellijk verbreken mits betaling van een opzeggingsvergoeding. Dat heet dan een verbreking. Indien jij of je baas een eind stellen aan de arbeidsovereenkomst zonder dringende redenen of zonder de opzeggingstermijn na te leven dan ben jij of je baas verplicht om een zogenaamde opzeggingsvergoeding betalen (ook verbrekingsvergoeding genoemd). Die opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn die normaal zou moeten in acht genomen worden. Naast het (bruto) loon omvat de opzeggingsvergoeding echter ook alle voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques,...) die mee in je verloningspakket zaten.

 

Motiveringsplicht

Geeft je baas je de bons dan heeft hij ook een zogenaamde motiveringsplicht. Dat is zo vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad sinds 1 april 2014. Die motiveringsplicht bestaat erin dat hij of zij je duidelijk informeert over de reden van je ontslag. We moeten daarover echter niet flauw doen: in de praktijk is die motiveringsplicht weliswaar verplicht, maar zal ze zelden voorkomen dat je effectief aan de deur wordt gezet. In de praktijk is het gewoon een administratieve formaliteit.

 

C4

Bovendien dient je baas aan het eind van de arbeidsovereenkomst je steevast de nodige documenten te bezorgen waaronder het roemruchte formulier C4. Daar staat onder andere de begin- en einddatum van je arbeidsovereenkomst op. 

Maandag 2 Mei 2016 om 14:2

// //
// // //
// // // //