Wat is het loon van een starter?

Diploma net op zak en op zoek naar een job? Geen idee van het loon dat je kunt verwachten? Wij kunnen je alvast meegeven dat een startende schoolverlater die voltijds werkt gemiddeld 2.195 euro bruto per maand verdient. Het diploma is doorslaggevend in hoeveel de loopbaanstarters zullen verdienen.

Wat is het loon van een starter?

De meeste schoolverlaters zijn nu volop aan het zoeken naar een arbeidsplaats. Uiteraard is de jobinhoud het belangrijkste, maar een goed loon is ook mooi meegenomen. Maar hoeveel kan een schoolverlater eigenlijk verwachten? Hr-dienstenverlener ACERTA deed een analyse van de starterslonen bij 40.000 werkgevers. Daaruit blijkt dat het gemiddelde loon 2.195 euro per maand is (de cijfers hebben betrekking op 2016).

 

Diploma blijft doorslaggevend

Een diploma behalen, is geen onnodige luxe als je al van bij het begin van je loopbaan een goed loon wil verdienen. Gemiddeld verdienen nieuwkomers op de arbeidsmarkt 2.195 euro bruto. Een startende schoolverlater met een diploma lager middelbaar onderwijs verdient echter gemiddeld 1.830 euro of 16% minder dan het gemiddelde. Iemand met een universitair diploma krijgt op het einde van de maand gemiddeld 2.426 euro of 10 % meer op zijn rekening dan de gemiddelde starter.

 

Geschoolde arbeiders starten met beter loon

De vraag naar arbeiders is groot en zeker de vraag naar geschoolde arbeiders. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar of een professionele bachelor verdient bij de start van zijn/haar loopbaan ruim 20 procent beter dan een startende bediende van hetzelfde studieniveau. Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bv. uit STEM-richtingen, zijn meer gegeerd dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma. En dus worden die eersten meteen ook beter betaald.”

Loonkloof m/v

De loonkloof tussen mannen en vrouw is al vanaf het begin van de loopbaan een feit. Gemiddeld verdienen vrouwen al van bij de start minder dan mannen. Bij loopbaanstarters onder het arbeidersstatuut is de kloof het grootst: vrouwen verdienen bijna 10% minder. “Zelfs met eenzelfde opleidingsniveau -een heel belangrijke factor voor het loon- krijgen vrouwen minder”, aldus Dirk Wijns.

 

Alles in rekening nemen

Natuurlijk moeten starters zich er ook van bewust zijn dat verloning maar één element is uit het remuneratiepakket. “Het brutoloon wordt vaak nog aangevuld door andere elementen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie etc. Bovendien hanteren werkgevers vandaag ook soms een flexibel remuneratiepakket waarbij de werknemer individuele keuzes kan maken. Een starter neemt best alle elementen in rekenschap bij het kiezen van een nieuwe werkgever, niet enkel zijn basisloon”, besluit Dirk Wijns.

Maandag 24 September 2018 om 13:0

Mieke Vercruijsse

// //
// // //
// // // //