Werken aan employability: een permanente must, ook voor pas afgestudeerden

Hoewel er sprake is van een economische heropleving, blijft de situatie op de arbeidsmarkt moeilijk. Het is daarom belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat je permanent aantrekkelijk bent voor werkgevers. Om niet ingehaald te worden door nieuwe technieken, procedures en collega’s die wel aan hun “employability” werken is permanente educatie een absolute noodzaak.

Werken aan employability: een permanente must, ook voor pas afgestudeerden

Je hebt meer kennis nodig dan je in je opleiding krijgt

We leven in boeiende tijden, waarin de befaamde “war on talent” een andere betekenis heeft gekregen. Terwijl deze notie tot voor kort vooral wees op een schaarste aan geschikte arbeidskrachten staat ze nu voor de zoektocht naar talent dat er echt bovenuit steekt. Talent dat over meer kennis beschikt dan er in de opleidingen wordt aangereikt en dat bijvoorbeeld ook blijkt uit buitenlandse ervaringen, engagement voor onbezoldigd vrijwilligerswerk en de niet te stuiten drang om voortdurend bij te leren.  Potentiële werkgevers kijken met andere woorden niet langer alleen naar de kennis die je hebt vergaard en die uit je diploma’s blijkt maar ook naar je ambities en je drive.  

 

Uitblinken

Om permanent aantrekkelijk te zijn voor werkgevers, zal je een echte uitblinker moeten zijn. Ook al omdat veel werkgevers, als ze al nieuwe krachten aanwerven, bij een mogelijke volgende economische terugval nog altijd het principe hanteren dat wie er laatst is bijgekomen, ook als eerste weer naar de uitgang wordt begeleid. Om uit te blinken moet je ervoor zorgen dat je competenties en je waarden – wat je echt belangrijk vindt – aansluiten bij de van kracht zijnde cultuur bij je toekomstige werkgever. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je competenties breed genoeg gaan. Ook als je een ingenieursdiploma behaald hebt met grootste onderscheiding en technisch een kraan bent, betekent dit niet dat je automatisch de werkgevers voor het kiezen zult hebben. Want zij willen ook dat je de zogenaamde soft skills beheerst en dat je dus ook goed kan communiceren en de gave hebt om je technische kennis in eenvoudige woorden uit te leggen. Gelukkig zijn veel competenties goed te leren en te trainen en is er een breed aanbod. 

Skills rond employability aanleren op de universiteit

Ook de onderwijsinstellingen zijn zich van die evolutie bewust. Zo heeft de Hasseltse universiteit sinds vorig academiejaar zijn baseline “Universiteit van de toekomst” vervangen door “Knowledge in action”. Om die slogan ook concreet te vertalen, is een project uitgewerkt om de studenten de  skills aan te leren om hun aantrekkingskracht voor de werkgevers op een duurzame manier te kunnen aanwenden.  Die skills draaien vooral rond beter leren organiseren en presenteren en rond jezelf ontwikkelen tot een “teamplayer”, een woord dat in alle vacatures terugkeert. De Hasseltse universiteit heeft deze skills verwerkt in het curriculum, zodat er voor de studenten geen extra studiebelasting ontstaat, en maakt zich sterk haar studenten op die manier net ietsje beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt dan andere onderwijsinstellingen. Maar het lijdt geen twijfel dat dit voorbeeld ook bij andere universiteiten navolging zal krijgen. Dat kan alleen maar je employability ten goede komen en is dus zonder twijfel een positieve ontwikkeling. Maar dat betekent allerminst dat je ook niet zelf permanent zal moeten blijven werken aan je aantrekkingskracht voor potentiële werkgevers. Als je bijvoorbeeld weet dat je  erg introvert bent en makkelijk in je schulp kruipt, doe je er daarom goed aan om nog tijdens je studie een assertiviteitscursus te volgen. Ook opleidingen rond pakweg onderhandelen, leren spreken in het openbaar, presentaties geven met nieuwe technieken zoals Prezi en efficiënter vergaderen kunnen je employability flink verhogen.

Dinsdag 14 Januari 2014 om 11:15

Geert Degrande

// //
// // //
// // // //