West-Vlamingen slimmer dan Antwerpenaren?

De jongeren die vorig jaar hun studie afrondden, hebben zeker niet allemaal even vlot een job gevonden. Een opvallende vaststelling: in Antwerpen had bijna 14% van de schoolverlaters na een jaar nog geen job, terwijl dat in West-Vlaanderen maar 9% was. Zijn ze daar dan zoveel slimmer?

West-Vlamingen slimmer dan Antwerpenaren?

Wie de cijfers van de VDAB vluchtig bekijkt, zou inderdaad tot de conclusie kunnen komen dat West-Vlaamse jongeren en hun leeftijdgenoten uit Vlaams-Brabant meer bij de pinken zijn dan Antwerpenaars en Limburgers. In die twee laatste provincies was respectievelijk 13,9% en 13,7% een jaar na afstuderen op zoek naar werk. Meer dan 4% had in de tussentijd nog geen enkele werkervaring opgedaan.

 

Meer Antwerpse studenten

Natuurlijk is de werkelijkheid een stuk complexer dan je op het eerste gezicht zou denken. In Antwerpen studeerden bijvoorbeeld de meeste jongeren af: meer dan 26.000 nieuwkomers bestormden er de arbeidsmarkt, op een totaal van 72.000 voor heel Vlaanderen. Het was er dus veel meer drummen voor een plaatsje dan in Vlaams-Brabant, waar een goeie 10.000 jongeren de schoolbanken vaarwel zeiden. Ook de toestand van de economie in de verschillende provincies verklaart veel. West-Vlaanderen is de provincie die de minste hinder ondervindt van de crisis, en ook Vlaams-Brabant boert relatief goed. Met name de luchthaven van Zaventem en de bedrijvigheid errond blijkt een echte aantrekkingspool voor jong talent. De Limburgse economie maakt in vergelijking daarmee een zware periode door, waardoor er weinig vacatures zijn. Bovendien studeren er relatief weinig masters af, wat de aansluiting op de arbeidsmarkt moeilijker laat verlopen.

 

Diploma, diploma, diploma

Daarnaast staat het buiten kijf dat met name in Antwerpen te veel jongeren de school verlaten zonder diploma secundair onderwijs. In totaal één op de drie nieuwkomers op de arbeidsmarkt de middelbare school niet afgemaakt, waardoor hun kansen op een duurzame job een stuk kleiner werden. Ruim 41% van die groep had een jaar na datum nog geen werk gevonden. Verder telt de provincie bijzonder veel jongeren die beroepsonderwijs volgen. In andere provincies biedt die cluster van opleidingen een redelijke kans op werk, maar de arbeidsmarkt in Antwerpen kan die grote toestroom duidelijk niet verwerken. Een gelijkaardig verhaal bij de jongeren die afzwaaiden met enkel een diploma aso op zak: ook zij zijn in Antwerpen oververtegenwoordigd en komen er moeilijker dan anders aan de bak, deels omdat de beschikbare jobs worden ingevuld door mensen met een hoger diploma. In Antwerpen zijn de vacatures en de competenties van de werkzoekende jongeren slechter op elkaar afgestemd dan in andere provincies, waardoor er een zogenoemde mismatch ontstaat. Wie zonder diploma de school verlaat, heeft slechte papieren om een job te vinden in de hoogtechnologisch sector die hier sterk vertegenwoordigd is.

Maandag 3 Juni 2013 om 15:25

Manu Sinjan

// //
// // //
// // // //