Zegen of vloek voor je carrière?

We kunnen er niet meer omheen: sociale media zijn onlosmakelijk verweven met het dagelijkse leven en ook met dat van je carrière. De hamvraag is evenwel of al die online netwerken voor jouw professionele leven allemaal wel zo heilzaam zijn als men laat uitschijnen?

Zegen of vloek voor je carrière?

We moeten er geen doekjes om winden: het internet heeft van iedere professional min of meer een open boek gemaakt. Tot pakweg een tiental jaar geleden was dat helemaal anders: toen waren alleen jouw CV en bijhorende brief een graadmeter voor jouw professionele geschiktheid. Vandaag maken potentiële werkgevers echter gretig gebruik van het internet om een gedetailleerd profiel van jouw persoonlijkheid op te stellen. Tijdens het selectieproces googe len ze even je naam en meteen verschijnt een schat aan informatie op het scherm. Ze zijn daarbij niet alleen geïnteresseerd in je LinkedIn-profiel en bijhorend CV, maar vooral ook naar wie jij daarbuiten bent, wat jou drijft en hoe je in de wereld staat. Al die elementen tezamen bepalen dan of ze jou al dan niet aan boord halen.

 

MAKEN OF KRAKEN
Je hebt het al begrepen: de informatie die je al dan niet online te grabbel gooit, kan jouw carrière ook wel schade toebrengen. Misschien heb je in een vakgroep van LinkedIn al eens een controversiële uitspraak gedaan of sta je zwaar boven je theewater met vrienden op Facebook,... Met andere woorden: sociale media kunnen jouw loopbaan maken of kraken. Het goede nieuws is echter dat al die online informatie over jou perfect kan worden beheerd en aangestuurd. Dat noemen ze in het vakjargon ‘Reputation Management’ oftewel reputatiebeheer. Je kan daarvoor een professional inschakelen (jawel, die zijn er vandaag al en noemen zich ‘Reputation Managers’), maar in de praktijk loopt het meestal zo’n vaart niet.


BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Als doorgewinterde professional kan je immers best ook zelf waken over je online imago. Een eerste gulden stelregel is dat je goed inschat wat je wel en niet online zet.
Eens die informatie immers ergens verzeild raakt, heb je er compleet geen vat meer op. Voel je dat de informatie die je online zal zetten, mogelijk andere gevolgen kan hebben dan jij inschat, zie er dan vanaf. Plaats ook geen zaken online wanneer je in de kroeg zit met vrienden en mogelijk al wat te veel op hebt. Het zijn meestal die elementen waarvan je achteraf denkt dat je zoiets beter niet had gedaan. Met de privacy-instellingen beschikbaar doorheen je respectievelijke sociale netwerken, kan je uiteraard een en ander wel controleren.
Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat enkel jouw vrienden jouw foto’s kunnen zien, maar van het moment dat één van hen je foto toch besluit te delen dan is het hek van de dam. Onder het motto beter voorkomen dan genezen blijft uitkijken dus de boodschap. Minstens even belangrijk is ook dat je online inschat wie je in je virtuele wereldje toelaat en wie niet. Veel vrienden hebben, maakt je populair, maar hoe groter die vriendenkring hoe groter de kans dat er informatie over jou raakt rondgezaaid op het internet. Kijk ook uit dat jouw vrienden op Facebook, LinkedIn,... niet eigenhandig gevoelige informatie of foto’s van jou online zetten. Spreek hen erover aan indien ze dat doen en vraag hen om de informatie weg te halen, voor zover die uiteraard nog niet elders is gedeeld.


GEEF EEN BOOST AAN JE CARRIÈRE
Sociale media zijn echter niet iets waartegen je je voortdurend moet beschermen. Integendeel, wanneer je ze slim gebruikt kunnen ze een echte boost geven aan jouw carrière.
Een sleutelelement daarin is engagement.
Met andere woorden: kijk niet alleen toe. Een profiel op LinkedIn volstaat vandaag echt niet meer om op te vallen. Wees betrokken in discussies binnen vakgroepen op het professionele netwerk, deel er je kennis en talent met anderen. Ook je hobby’s of persoonlijke interesses mag je naar voren brengen, op voorwaarde uiteraard dat ze gerelateerd zijn aan je job. Maak je in je vrije tijd bijvoorbeeld deel uit van een beleggersclub dan kan dat interessant zijn voor een potentiële werkgever in de financiële sector. Ga om met sociale media zoals met je e-mail.
Dat betekent dat je zorg besteedt aan frasering, spelling, maar vooral ook aan wat en hoe je iets zegt of deelt met de online wereld.
Mik er daarnaast niet op om zoveel mogelijk volgers of connecties te hebben, maar zorg daarentegen wel dat je online een interessante persoonlijkheid weet neer te zetten die verhalen vertelt en dingen deelt die relevant zijn en een meerwaarde hebben voor andere mensen.


JE EIGEN MERK
Om het anders te zeggen: vandaag de dag ben je (ook online) een merk op zich. En jij waakt in die context over je merkidentiteit.
Dat doe je door na te denken over de gevolgen die informatie en beelden die je online brengt voor jou kunnen hebben. Zo kan je dus heel gericht je online-imago aansturen en een aantrekkelijk merk worden en dat is niet pejoratief bedoeld. Profileer je jezelf online bijvoorbeeld altijd als diegene die als eerste alle nieuwe snufjes uitprobeert.
Zo kunnen collega’s of potentiële werkgevers jou gaan zien als een early adopter, iemand die vóór de rest allerlei dingen gaat uitproberen. Zit je ergens tussen ‘starter’ en ‘professional’ dan kan je door de discussies die je online voert, je taalgebruik of de maturiteit die je aan de dag legt in virtuele vakgroepen,... de brug naar de status van professional mogelijk sneller maken. Sociale media: zegen of vloek? Dat bepaal jij dus vanaf nu volledig zelf.

Maandag 11 April 2016 om 11:2

Pascal Dewulf

// //
// // //
// // // //