Zo kan je je fitnessabonnement opzeggen

Na een tijdje naar de fitness te zijn geweest, heb je daar geen zin meer in. Of je hebt een medisch probleem waardoor je niet meer naar de fitness mag gaan. Hoe kan je dan je abonnement opzeggen?

Zo kan je je fitnessabonnement opzeggen

Als je gaat fitnessen, zal de fitnessclub je vaak een abonnement laten afsluiten. Maar hoelang hang je daar aan vast als je het nadien wil stopzetten?
 

De club onderschreef de gedragscode

Sommige fitnessclubs hebben een gedragscode onderschreven. Als dat het geval is, moet je minstens de keuze krijgen tussen het afsluiten van een overeenkomst voor onbepaalde duur, een overeenkomst voor de duur van 6 maanden,  een overeenkomst voor de duur van 12 maanden en eenmalig een overeenkomst voor een periode van maximaal 1 maand.
 

Je kan de overeenkomst dan ook stopzetten zonder dat je een vergoeding moet betalen als je een medisch letsel hebt waardoor het voor jou definitief onmogelijk is om nog te fitnessen.  Mag je om medische redenen tijdelijk niet fitnessen dan wordt je abonnement ‘geschorst’. Je bent voor die periode –buiten een beperkte administratieve kost-  geen vergoeding verschuldigd.
 

Op deze website vind je een lijst van clubs die de gedragscode hebben onderschreven. De gedragscode zelf vind je hier.
 

Bekijk je contract

Om te weten hoe je je contract kan stoppen, moet je dat nalezen. In principe ben je gebonden door de afspraken die daar instaan. Het is dan ook belangrijk om dit document grondig door te nemen voor je het tekent. Kan je het niet eens zijn met bepaalde vermeldingen vraag die dan aan te passen of ga naar een andere fitnessclub.
 

Stilzwijgende verlenging

Als je een overeenkomst voor bepaalde duur afsloot met het fitnesscentrum, dan wordt dat contract wel eens stilzwijgend verlengd als je het niet opzegt. Als dat het geval is moet het contract dat duidelijk aangeven. Dat moet gebeuren in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde. Daarin moet staan wat de gevolgen van de stilzwijgende verlenging zijn. Verder moet ook de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging vermeld worden. Na een stilzwijgende verlenging kan je de overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn die niet langer mag zijn dan twee maanden.

Vrijdag 28 December 2018 om 12:30

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

// //
// // //
// // // //